دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 73 لایک
سکوت


این کاربر اطلاعات پروفایل خود را خصوصی کرده است
سکوت
سکوت
eeeeeeee @
دوست دارم
IMG_۲۰۱۵۰۶۰۱_۰۷۵۵۲۰.jpg
امضا: آدامسو با اون همه شیــــــــــک بودنش زیر پام لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــ میکنم ... تو ک جای خود داری
7 لایک:
سکوت
سکوت
رِفْیقـْام مْیگَـن هَمَش هَستَـن بْـام
امضا: آدامسو با اون همه شیــــــــــک بودنش زیر پام لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــ میکنم ... تو ک جای خود داری
7 لایک:
سکوت
سکوت
✘← لفــــظ نیـــا مشتــــــی
مــτητـا رد دادیــــم عشقـــــی →✘
تـــFξτηξـــو→
واســه
مـــτητــا
عیــــــن کشکـــــــی
شــــرکــــــم کـــن
وگــــرنه بــــاس
جلومون جف پاجفتشــــــی→✘

Copy vajeb
Vase bax
Τητ
امضا: آدامسو با اون همه شیــــــــــک بودنش زیر پام لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــ میکنم ... تو ک جای خود داری
4 لایک:
سکوت
سکوت
eeeeeeee @
❤من❤
اخم کردن تو رو
امضا: آدامسو با اون همه شیــــــــــک بودنش زیر پام لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــ میکنم ... تو ک جای خود داری
3 لایک:
سکوت
سکوت
⇌آرہ دروغــہ اینکـہ نیستــی⇋
✘تـو هنـوز نـرفتـی پیشـم وامیستـی✘
⇌تـو هنـو بـی مـن خیلـی غصـہ میخـورے⇋
✘مگـــــہ نـــــہ؟✘
امضا: آدامسو با اون همه شیــــــــــک بودنش زیر پام لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــ میکنم ... تو ک جای خود داری
5 لایک:
سکوت
سکوت
تــو فکــر میکنــے بـــآلآتــر از
مـــنیے نہ عمـــو سختــ נر اشتبـآهـے✞ ‌
یہ نگــــآه بخـوנتــ بنـــנآزے میبینــے
نبــآســـ بـــآ مـــن کلـــ بنـــנآزے✞ ‌
بخــــواے بـآمـــن נر بیفتــے تہشــ
بہ گـــوه خـــــورے میفتــے
هـــ๏̯͡๏ــــہ
امضا: آدامسو با اون همه شیــــــــــک بودنش زیر پام لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــ میکنم ... تو ک جای خود داری
7 لایک:
سکوت
سکوت
�� ☜ ��♚ "مَن" ��♚ ☞
�� اونیکه ��
♚�� "خودم" ��♚
☜ «خواستَم» ☞
�� نَشُدَم ��
�� بَعد ��
↩ بیام ↪
☜ بِشَم ☞
�� �� اونیکه
☜ "تو" ☞
میخوای �� �� ��
⏩ٰ✠هـٰٓــْــــِــــʘ͜͡ʘـــــِـــٰٓــْـــهه
امضا: آدامسو با اون همه شیــــــــــک بودنش زیر پام لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــ میکنم ... تو ک جای خود داری
4 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.224.216.155