دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 49 لایک
...SIA

⇄ حــریمـ من حــرمت داره ⇄ [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
...SIA
سعــــــــــــــــــيد
42890 امتیاز
عضو ويژه
0000-00-00
مرد
تهران - كــــــــــــــــــرج
کارشناسی

آهنگ پس زمینه پروفایل

توضیحات

دنبال کنندگان

47 نفر

طرفداران

49 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

...SIA
...SIA
خودت میخوای بری خاطره شی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازیه هر روزه
نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره
بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو
راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: من اصولا"رفتارمو با شعور طرف مقابلم ست ميكنم... اگه يه وقت از رفتارم ناراحت شدي! يه نگـــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــه شعـــــــــــــــــــــــــــــــورت بنداز!
...SIA
...SIA
آنچه انسانها را کنار هم نگه میدارد
شباهتهایشان نیست،
درک و شعورشان نسبت به تفاوت هایشان است..


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: من اصولا"رفتارمو با شعور طرف مقابلم ست ميكنم... اگه يه وقت از رفتارم ناراحت شدي! يه نگـــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــه شعـــــــــــــــــــــــــــــــورت بنداز!
5 لایک:
...SIA
...SIA
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

الهی بحق بسم الله الرحمن الرحیم ادرکنی
ﺣﺎﻟﻢ عالی ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ،
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮﺩﻥ،
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ
ﺣﺎﻟﻢ عالی ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ
ﺣﺎﻟﻢ عالی ﺍﺳﺖ،
ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺴﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
ﻭ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﺾ،ﺛﺮﻭﺗﯽ ﻻﯾﺰﺍﻝ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﻢ،
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﺘﺮسم...
امضا: من اصولا"رفتارمو با شعور طرف مقابلم ست ميكنم... اگه يه وقت از رفتارم ناراحت شدي! يه نگـــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــه شعـــــــــــــــــــــــــــــــورت بنداز!
4 لایک:
...SIA
...SIA
تو نبودی وقتی رو سقف شبم دست هیچکسی چراغی نگرفت
وقتی هیچکسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت
تو ندیدی وقتی چترت رو سر هرکی وا شد سیل بارون میشدم
تو قدم میزدی هرجای شهر من زمین اون خیابون میشدم
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

تو نمیتونی بفهمی حالمو به جنون بد دارم عادت میکنم
من به هر کسی که مبینه تورو با همه جونم حسادت میکنم
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

لينك دانلود اهنگ: [لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: من اصولا"رفتارمو با شعور طرف مقابلم ست ميكنم... اگه يه وقت از رفتارم ناراحت شدي! يه نگـــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــه شعـــــــــــــــــــــــــــــــورت بنداز!
4 لایک:
...SIA
...SIA
روزی فراموش خواهیم کرد که چه صدمه ای دیده ایم ، چرا گریه کرده ایم و چه کسی باعث آن شد...
سرانجام متوجه خواهیم شد که رمز آزاد بودن ، انتقام نیست ، بلکه این است که بگذاریم همه چیز به شیوه ی خود و در زمان خود معلوم گردد...
در نهایت آن چه مهم است ، نه فصل اول ، بلکه فصل آخر زندگیمان است که نشان می دهد مسیر را چگونه پیموده ایم ...
پس ، همواره بخندید ، ببخشید ، اعتقاد داشته باشید و عشق بورزید...


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: من اصولا"رفتارمو با شعور طرف مقابلم ست ميكنم... اگه يه وقت از رفتارم ناراحت شدي! يه نگـــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــه شعـــــــــــــــــــــــــــــــورت بنداز!
10 لایک:
...SIA
...SIA
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: من اصولا"رفتارمو با شعور طرف مقابلم ست ميكنم... اگه يه وقت از رفتارم ناراحت شدي! يه نگـــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــه شعـــــــــــــــــــــــــــــــورت بنداز!
6 لایک:
...SIA
...SIA
زنـان زیبـا شبیـه پـرنسـس هـای دیـزنـی لنـد و بـاربـی نیستنـد . . . .

شبیـه واقعیتـنـد . . . .

شبیـه زنـی کـه گـاهـی دسـت هـای خیسـش را بـا دامنـش پـاک میکنـد ،

واشـک هـایـش را بـا سـر آستینـش . . . .

نـه چشمـان آبـی دارنـد . . . .

نـه نـاخـن هـایشـان همیشـه لـاک زدهــ . . . .

نگـران پـاک شـدن رژ لـب هـایشـان نیستنـد . . . .

زنـان زیبـا زنـانـی هستنـد کـه خـود را بـاور دارنـد ،

و مـی داننـد کـه اگـر تصمیـم بگیـرنـد ، قـادر بـه انجـام هـر کـاری هستنـد. . . . !

در تـوانـایـی و عـزم یـک زن ،

کـه مسیـرش را بـدون تسلیـم شـدن در بـرابـر مـوانـع طـی میکنـد ،

شکـوه و زیبـایـی وجـود دارد . . . .

در زنـی کـه اعتمـاد بـه نفسـش از تجـربـه هـا نشـأت میگیـرد ،

و مـی دانـد کـه میتـوانـد بـه زمیـن بخـورد. . . .

خـود را بلنـد کنـد و ادامـه دهـد ،

زیبـایـی وجـود دارد . . . .
امضا: من اصولا"رفتارمو با شعور طرف مقابلم ست ميكنم... اگه يه وقت از رفتارم ناراحت شدي! يه نگـــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــه شعـــــــــــــــــــــــــــــــورت بنداز!
6 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.162.211.170