دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 1249 لایک
بهـــار... مدیر ارشد ایما

من ، در این بغض های هر لحظه ، در این دلتنگی های مدام ، در این آشفتگی های دقایقم ، دارم ، سکوت ، میشوم ... [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
بهـــار...
مدیر ارشد ایما
145146 امتیاز
کاربر طلايي
1369-10-13
زن - متاهل
تهران -
Note 5
Pars
تنهایی ...

آهنگ پس زمینه پروفایل

توضیحات

دنبال کنندگان

2453 نفر

طرفداران

1249 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه کاربر ارزشمند عضو برتر کاربر طلايي مديریت

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل بهـــار...:
_
بهـــار...
بهـــار... (مدیر ارشد ایما)

دل و جـانـم بـه تـو مشغـول و نظـر در چـپ و راسـت
تـا نداننـد حریفـان کـه تـو منظـور منـی

دیگـران چـون برونـد از نظـر از دل برونـد
"تـو چنـان در دل مـن رفتـه کـه جـان در بدنـی"

امضا: بـا تـو شـروع شـد همـه چیـز ، دنیـام بهـم ریخـت ...
11 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال · 1393/03/12 - 23:46 در گروه بهـــار... · شناسه: 7730138 · گزارش تخلف
بهـــار...
بهـــار... (مدیر ارشد ایما)


چقـدر داشتـن ِ چیـزهـای سـاده #سخـت اسـت ...
مثـل ِ یـک مـار ِ بـی دسـت و پـا ؛
کـه هیچوقـت #نتوانسـت معشوقـش را در آغـوش بگیـرد ،
بـه دور ِ خـود می پیچـم ...
می پیچـم بـه دور ِ خـودم و دلـم بـرای دلـم
میسـوزد ...


امضا: بـا تـو شـروع شـد همـه چیـز ، دنیـام بهـم ریخـت ...
بهـــار...
بهـــار... (مدیر ارشد ایما)


مـن همیشـه چیـزهایـی را آرزو میکنـم ،
کـه در نهایـت ،
مـن را ،
#خواهنـد_کُشـت !امضا: بـا تـو شـروع شـد همـه چیـز ، دنیـام بهـم ریخـت ...
بهـــار...
بهـــار... (مدیر ارشد ایما)


بـا مـن از خـودم حـرف نـزن !
مـن اولیـن فـرامـوش شـده ی دنیـای خـودم هستـم ...!

امضا: بـا تـو شـروع شـد همـه چیـز ، دنیـام بهـم ریخـت ...
1 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال · 1396/01/28 - 12:01 در گروه بهـــار... · شناسه: 10665340 · گزارش تخلف
بهـــار...
بهـــار... (مدیر ارشد ایما)
« آه از ایـن #درد ، کـه جـز #مـرگ ِ مـن اش ، درمـان نیسـت »
امضا: بـا تـو شـروع شـد همـه چیـز ، دنیـام بهـم ریخـت ...
دیدگاه غیرفعال · 1396/01/27 - 10:38 در گروه بهـــار... · شناسه: 10664361 · گزارش تخلف
بهـــار...
بهـــار... (مدیر ارشد ایما)


ایـن ابتـدای ریـزش ِ کوهـی سـت ،
کـه
سـال هاسـت
رو بـه #سقـوط اسـت ...

امضا: بـا تـو شـروع شـد همـه چیـز ، دنیـام بهـم ریخـت ...
1 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال · 1396/01/26 - 12:17 در گروه بهـــار... · شناسه: 10663617 · گزارش تخلف
بهـــار...
بهـــار... (مدیر ارشد ایما)


بـر بـاد میـدهـم همـه ی بـود ِ خویـش را
یعنـی تـو را بـه دسـت ِ خـودت میسپارمـت

امضا: بـا تـو شـروع شـد همـه چیـز ، دنیـام بهـم ریخـت ...
1 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال · 1396/01/26 - 11:36 در گروه بهـــار... · شناسه: 10663564 · گزارش تخلف
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.224.76.106