دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آنلاین 81 لایک
Ailar-s


اطلاعات

سایر اطلاعات
Ailar-s
https://t.me/Account68
13054 امتیاز
عضو فعال
1368-01-01
مرد
اسلام
- https://t.me/Account68 @Account68 کانالی متفاوت دلنوشته. متن های عاشقانه. عکس. فیلم. فایل .ترانه جوین کانال https://telegram.me/joinchat/ExbvyEDezgba1SNIXC_zyQ
دکترا و بالاتر
http://www.moran.ir/

دنبال کنندگان

79 نفر

طرفداران

81 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل Ailar-s:
_
Ailar-s
Ailar-s
میگن ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ سبزی پاک می کنن

ﺷﯿﻄﻮن میاد ساکت بغل دستشون ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﯾﻪ چارتا مطلب جدید ﯾﺎﺩ بگیره
امضا: کانال تلگرام @Account68
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
سه دسته آدم هستن که شدیداً می خوان بقیه رو متقاعد کنن که کار خوبی کردن

یکی اونایی که تازه متاهل شدن
یکی هم اونایی که ماشین چینی خریدن!!!
یکی اونایی که گوشی Huawei گرفتن
امضا: کانال تلگرام @Account68
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @

ﭘﺴﺮﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ 120 ﻧﻔﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺬﮐﺮﯼ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﺩﺷﻪ!
ﺧﻮﺩﺷﻮ ﭼﯽ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ؟
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ؟
ﭘﯿﺘﺒﻮﻝ؟
ﺳﻨﺒﻞ ﺧﺎﻥ؟
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺣﺮﻡ ﺳﺮﺍ؟
امضا: کانال تلگرام @Account68
9 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @

ﻟﻬﺠﻪ ﮐﻼغ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ

اردﺑﯿﻞ : ﮔﺎر ﮔﺎر..........
ﺗﻬﺮان : ﻗﺎر ﻗﺎر..........
اﺻﻔﻬﺎن : ﻗﺎرس ﻗﺎرس.........
ﺷﯿﺮاز : ﻗﺎرو ﻗﺎرو...........
اﺑﺎدان : ﭼﯿﻪ ﮐﺎ ؟!! ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻘﺎب
ﻧﺪﯾﺪی ؟!...........

ﯾﺰد : ﻗﺮ ﻗﺮ...........
اﻣﺎرات : ﻗﺎرع ﻗﺎرع...........
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﻨﻮل ﻗﺎرﯾﻨﻮل...........
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ...........
اﻟﻤﺎن : ﻗﺎرش ﻗﺎرش.......
ﻓﺮاﻧﺴﻪ : ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر
ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر..........
ﭼﯿﻦ : ﻗﺎرچ ﻗﯿﺮچ ﻗﻮﻧﭻ...........
روﺳﯿﻪ : ﻗﺎرﯾﻮف ﻗﺎرﯾﻮف...........

ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎری !!! ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﺑﮑﺶ !!! ﺟﻮوﻧﺎی ﻣﺮدم دارن
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯿﺸﻮﻧﻮ
در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ
ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ
ﺗﻮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺻﺪای ﮐﻼﻏﺎﯾﯽ ؟
خجالت نکشيدی با اون سنت هی قار قار کردی
حتما یارانه هم میگیری..
امضا: کانال تلگرام @Account68
7 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
سلام
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: کانال تلگرام @Account68
6 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
شب خوش
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: کانال تلگرام @Account68
5 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.226.179.247