دیجیتال ویترین
کانال ایماگرام
آفلاین 270 لایک
みaŋɨε

ﻣﻦ ﺯﺍﺩﻩ ” ﻓــــــــﺮﻭﺭﺩﻳﻨﻢ ” ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺍﻡ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺘﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻢ … ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮﻭ .. [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
みaŋɨε
Hanie
43169 امتیاز
عضو ويژه
1370-01-17
زن - مجرد
اسلام
کرمانشاه - kermanshah
دکترا و بالاتر
Bemanad
وزن: 68 - قد: 1.70
نمیکشم
ندارم
ندارم
دٻگه به هیچے علاقهـ ندارم...

دنبال کنندگان

619 نفر

طرفداران

270 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل みaŋɨε:
_
みaŋɨε
みaŋɨε
لینک دانلود نوحه من ی نوکر در ب درمو کسی نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امضا: ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﯾﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ ﺫﻭﻕ ﻣﺮﮒ ﻧﺸﯽ … ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺩﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺸﯽ … ツ1
9 لایک:
みaŋɨε
みaŋɨε
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﮔﻠﻮﯼ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ !
ﺍﺯ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ؟
ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ؟
ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ ؟
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ؟
ﺍﺯ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟
ﺍﺯ ﺗﯿﮏ ﻭ ﺗﺎﮎ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻮﯼ ﮏﯾ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ؟
ﯾﺎ ﺍﺯ ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ؟
ﺩﺭ ﯽﭘ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ؟
ﺣﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻋﺸﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ؟
ﮐﺪﺍﻡ ؟
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ٬ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﻢ !!!
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ٬ ﺗﻨﻬﺎ ﮏﯾ ﮐﺎﺵ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ...
.
.
ﮐﺎﺵ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ ...
امضا: ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﯾﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ ﺫﻭﻕ ﻣﺮﮒ ﻧﺸﯽ … ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺩﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺸﯽ … ツ1
9 لایک:
みaŋɨε
みaŋɨε
همه میگویند جریان چه بود که او رفت ، آهای جماعت جریان این بود ، او برید و من نتوانستم بدوزم ، همه ی قصه همین بود ... •●•
امضا: ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﯾﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ ﺫﻭﻕ ﻣﺮﮒ ﻧﺸﯽ … ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺩﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺸﯽ … ツ1
7 لایک:
みaŋɨε
みaŋɨε
انقضای خاص بودنت ب پایان رسید؟!!
گناه است...
چشم داشتن ب مال غریبه هارو میگویم ....!!!
امضا: ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﯾﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ ﺫﻭﻕ ﻣﺮﮒ ﻧﺸﯽ … ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺩﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺸﯽ … ツ1
4 لایک:
みaŋɨε
みaŋɨε
ﺩﻭﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﯿﻨﺪ، ﮐﺴﺮ ﺷﺄﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ

ﺟﺎﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﮕﯿﺮﺩ، ﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ

ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻋﻮﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ، ﻻﯾﻖ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟

ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ، ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻮﺭﻩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﺑﺮﻭﻥ

ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻌﻞ ﺧﺮ ﺍﺳﺖ

ﮔﺮ  ببيني ﻧﺎﮐﺴﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ، ﺻﺒﺮ ﮐﻦ

ﺭﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﻒ ﻧﺸﯿﻨﺪ، ﻗﻌﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ...
امضا: ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﯾﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ ﺫﻭﻕ ﻣﺮﮒ ﻧﺸﯽ … ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺩﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺸﯽ … ツ1
6 لایک:
みaŋɨε
みaŋɨε
این که با خود می کشم هر سو، نپنداری تن است


گورِ گردان است و درآن آرزوهای من است !


سیمین بهبهانیاین که با خود می کشم هر سو، نپنداری تن است


گورِ گردان است و درآن آرزوهای من است !


سیمین بهبهانی
امضا: ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﯾﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ ﺫﻭﻕ ﻣﺮﮒ ﻧﺸﯽ … ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺩﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺸﯽ … ツ1
8 لایک:
みaŋɨε
みaŋɨε
' پیشانیش را ببوسید. . .

قربون صدقه اش بروید. . .

مادر را میگو یم. . .

گاهی هم برای مادر ؛ مادری کنید...
امضا: ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﯾﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ ﺫﻭﻕ ﻣﺮﮒ ﻧﺸﯽ … ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺩﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺸﯽ … ツ1
8 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.211.249.219