دیجیتال ویترین
اشتراک VIP

توضیحات گروه

یہ مَغز کہ بآرکد داره

حَرفآش واسِہ کتآب سنگینی دآره .. !

کاربران گروه

105 نفر

طرفداران

64 نفر

آخرین بازديدکنندگان گروه

مدیران گروه

1 نفر

فروشگاه شارژ ایما

×...صفـ ـر شخصے...×

گروه عمومی · 105 کاربر · 701 پست · شناسه گروه: 3283 · دسته بندی: شخصی

شعار ×...صفـ ـر شخصے...× :
_

مطالب ارسال شده در گروه ×...صفـ ـر شخصے...×

JaNyAr
JaNyAr
هیچی سرآغاز نبود .. که من بخوام برای خودم یا یکی دیگر باشم,
در .. که به دید فاشیسم های درونی و بیرونی می دیدم
متصل به خردبینی فراَتر از کلمه ی جدید برای درد .. در من هیچ
در دنیآی که برای من سکوت محض آمپریسیسمی بود /
کنار عمری بدبینی به زندگی شخصی خودم ..
بر این باورم این چرخه توقف ناپذیر در کنار لحظه ها و تولید مثل هآ
برای من جالب نبود ;

..
IMG_20180322_213323.jpg
امضا: اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
1 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال
· 19 لایک: و 9 نفر دیگر...
JaNyAr
JaNyAr
خنده محو میکرد واَقعیت ها رو /
در این تآریکی خلسه ک فقط قدیس درونم روشن بود ..
برای این بودِن چون پروانه پروآز کنم یا مث سگـ براَش پارس کنم

..
_illusion.art__1518001621.jpg
امضا: اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
دیدگاه
· 25 لایک: و 15 نفر دیگر...
JaNyAr
JaNyAr
رویآیی بود .. ,
کنار هم زیستن آیندگان خواَهند فهمید ;

/
_illusion.art__1517682872.jpg
امضا: اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
دیدگاه
· 24 لایک: و 14 نفر دیگر...
JaNyAr
JaNyAr
سرانجاَم ما به کسی تبدیل شدیم کـ دِر حقیقت نیستیم
تبدیل به رو نوشتیِ
از بآورهای ..
مادر ، پدر ، جامعه ، مذهب...!

..

/
Screenshot_20171029-181241.jpg
امضا: اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
2 دیدگاه
· 16 لایک: و 6 نفر دیگر...
JaNyAr
JaNyAr
خلہ در این مجموعه طبقاَتی /
کتمان خنده از آن ما حقیقتش برای شما
میگویند برو همان جای که منتظرت هستند ..~
اما این گونه همان انتظار رو زندگی میکند
[ خفته درون تاریکی که هیچ چیز جزوه تاریکی برای ما نبود ]

...

/
Screenshot_20171030-193055.jpg
امضا: اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
دیدگاه
· 14 لایک: و 4 نفر دیگر...
JaNyAr
JaNyAr

آمدیم .. بنویسیم
که ما بین خآنواده بیگانه اِیم
در پی خود ..
محوریت شخصیت چند نفریم
مآ بین سوتفآهم همجنس بازها هم بیگاَنه ایم ..

../
Screenshot_20171106-201621.jpg
امضا: اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
11 دیدگاه
· 15 لایک: و 5 نفر دیگر...
JaNyAr
JaNyAr
[ مدرسہ ] !
علاقه به کتاب راَ در من می کشت
اگه دیکتآتور بودم مدرسه های بیشتری راَ می ساختم ..

../
20170808_212916.png
امضا: اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
دیدگاه
· 24 لایک: و 14 نفر دیگر...
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.196.42.8