دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 108 لایک
sara

من تو زندگیم یه قانون دارم.........تا خدا هست اصن نباید عاشق باشی [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
sara
زن
1378-06-02
اصفهان - کـاشـان
اسلام
دانِـشجـو...
نمیکشم
خـانـوادمـ... درســـ... قـِلیـونـ...
عضو فعال
8089 امتیاز

دنبال کنندگان

117 نفر

طرفداران

108 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال

کد QR شخصی

حرف دل sara:
_
خُـوشحالیـ ینیـ اینکِهـ نتـایِجـ بیـاد و تـُو #دُولتیـ قبـولـ بِشیـ...

#دانِشـگـاهـ-صنعتیـ-اصفهـان

{-29-}
!...I Hate You
مـا کِهـ از هـر چیـز تـرسیـدیـمـ

#سـرِمـانـ آمـد...!

بیـا #تمـرینـ کُنیـمـ کمی

از " خُـوشبـختی "بِتـرسیـمـ!


#حُسیـن-پنـاهی
!...I Hate You
دیدگاه 13 دیدگاه لایک 16
+7
همـانـ انـدازِه کِهـ مشهـور می شویـ ،همـانـ انـدازِه هـمـ درخطـریـ

#بُـلبـُل اگـر صِـدایـش مشهـور نِمی شُد در قفـس نمی افـتـاد...


#مُصـطفی-بـاقِـرزادِه
!...I Hate You
و اینکـِ #اِمـروز نتـایِجـ اِعـلامـ میشِهـ...(:


{-52-}{-52-}{-52-}
!...I Hate You
دیدگاه 2 دیدگاه لایک 18
+9
اِمـروز 1396/5/2

#روزِ-تولـدِ خیلیـ از آدمـا میتـونِهـ باشِهـ و یِکیـ از اونـ آدمـا همـ میتونمـ منـ باشـمـ!


تولُدِتـ مبـارکـ مـن...(:[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
!...I Hate You
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 22
+13
بیکاریـ چـِ دردِ بـدیِهـ...!

:|
!...I Hate You
دیدگاه 5 دیدگاه لایک 19
+10
00:00

!...I Hate You
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 28
+19
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.198.103.13