دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 392 لایک
JaNyAr

کاملآ واقع ِـی مثل فیلم .. بدون کآت ! [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
JaNyAr
مرد
1394-03-13
آبـآدیِ
نگآه کردن
مشغول خدمت
میکشم
Mary ANd Max
کاردان
7542 امتیاز

دنبال کنندگان

440 نفر

طرفداران

392 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان

کد QR شخصی

هیچی سرآغاز نبود .. که من بخوام برای خودم یا یکی دیگر باشم,
در .. که به دید فاشیسم های درونی و بیرونی می دیدم
متصل به خردبینی فراَتر از کلمه ی جدید برای درد .. در من هیچ
در دنیآی که برای من سکوت محض آمپریسیسمی بود /
کنار عمری بدبینی به زندگی شخصی خودم ..
بر این باورم این چرخه توقف ناپذیر در کنار لحظه ها و تولید مثل هآ
برای من جالب نبود ;

..
اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 23
+14
شوی و شواَن چوی ری گم کردهِ ..
هر شو مگیردیام هردِ و هرده /
دروین پر آشوب پکر پریشان دلتنگ میگیردیام خیاوان رِ خیاوان
چیو زام ور دِ تیر از زیوخ بدبیاری, مقصد نامعلوم هدف نادیاری

..
SmartSelectImage_2018-02-24-23-17-26.png
اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 15
+6

انگیزه کافی برای خآلی شدن کنار یک مفرد در من بود
در کنار عمری چرت و پرت ..
بآور داشت بعد از انها دنبال ماَها هم میان /
که این شخص ثالث همیشه برای خودش یه دموکراَسی بود

..
اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 24
+15
خنده محو میکرد واَقعیت ها رو /
در این تآریکی خلسه ک فقط قدیس درونم روشن بود ..
برای این بودِن چون پروانه پروآز کنم یا مث سگـ براَش پارس کنم

..
_illusion.art__1518001621.jpg
اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
امروزم برای مذاَکره هردو سر باخت من ..
حوصله ت پریده
با اون اخمی ک بوی یه عمر ولگردی منو مید ـه ..
میگی همه رویآهامو این غول روبه رو کشت ;

..
اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
دیدگاه 3 دیدگاه لایک 28
+19
رویآیی بود .. ,
کنار هم زیستن آیندگان خواَهند فهمید ;

/
_illusion.art__1517682872.jpg
اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 28
+19
بآران میامد و در تاکسی
به فروپاشی یه تفکر مدرن رفته ِام ..
حقیقتی بود بنام زیستن یا باید از پایین خیس میشدی یاَ بالا

/
IMG_0301.jpg
اَز وسط یکـ روزنآم ـِه پیداَ شدن دنبآل سر تیتر خبر شدن ..
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.234.13.175