دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 9 لایک
amin

insta: aminkiani_ [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
amin
مرد - مجرد
1369-02-11
وزن: 100 - قد: 188
آذربایجان شرقی - تبریز
اسلام
کارشناسی ارشد
انبوه ساز
معاف
نمیکشم
iphon 6
maxima
باز و بسته کردن در يخچال !! insta: _aminkiani
کاردان
7945 امتیاز

دنبال کنندگان

428 نفر

طرفداران

9 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان

کد QR شخصی

حرف دل amin:
_
بعد از دو سال و نیم اولین پست این گروه{-35-}{-41-}{-7-}
insta: _aminkiani
بعد از دو سال غیبت اومدم....{-25-}
ســـــــــــــــــلام ایمایی های عزیز{-41-}

چقدر اینجا بزرگ شده{-16-}
insta: _aminkiani
دیدگاه 10 دیدگاه لایک 3
ماه ﺗﻮﻟﺪﺗﻮﻥ . . .
✔ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ : ﺳﮑﻮﺕ ﻳﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻨﻰ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﺿﺎﻳﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻓﮑﺮ میکنه ﮐﻪ ﭼﺠﻮﺭﻯ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ.✔
✔ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ : ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﮐﻪ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺘﻰ ﺑﺸﻰ .✔
✔ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﺍﺻﻼ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻳﺎ ﺍﻭﻝﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ .✔
✔ﺗﻴﺮ : ﺍﮒ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎ ﺷﺪﻯ ﺩﻭﺭ ﺩﺭﻭﻍ رﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﺑﮑﺶ .✔
✔ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﻳﻪ ﻣﺮﺩﺍﺩﻯ ﻫﺮ ﭼﻘﺪ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭﻭﻧﺶ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﻰ ﺑﺎﺯﻯ نمیکنه .✔
✔ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ :ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﻝ ﻳﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻯ رﻭ ﻧﺸﮑﻮﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺸﻮﻧﻪ .✔
✔ﻣﻬﺮ : ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ میخواد.✔
✔ﺁﺑﺎﻥ : ﺩﻧﻴﺎﻡ ﻋﻮﺽ ﺷﻪ ﻳﻪ ﺁﺑﺎﻧﻰ ﻋﻮﺽﻧﻤﻴﺸﻪ✔
✔ﺁﺫﺭ : ﺁﺫﺭیا ﺁﺭﻭﺯﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥﺁﺭﺯﻭ ﻫﻤﻪ هستن .✔
✔ﺩﻯ : ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﻳﻪ ﺩﻯ ﻣﺎﻫﻰ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻩ ﻟﮕﺪﻯ ﺑﻪ ﺑﺨﺖ ﺧﻮﺩش میزنه ﮎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻭﺳﻠﻰ ﻧﺰﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻔﺎﺵ .✔
✔ﺑﻬﻤﻦ : ﺑﻬﻤﻦ ﮎ ﻣﺎﻩ ﻧﻴﺲ ﮐﻠﮑﺴﻴﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎﻯﺟﺬﺍﺑﻪ ﻭ ﺧﺎﺻﻪ .✔
✔ﺍﺳﻔﻨﺪ : ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻰ ﻳﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻯ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺿﻌﻔﺶﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮕﻴﺮ.
insta: _aminkiani
دیدگاه 7 دیدگاه لایک 9
حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز نویسنده شهیر کلمبیایی در چند جمله:
در بیست سالگی یاد گرفتم کار خلاف فایده ای ندارد، حتی اگر با مهارت انجام شود.
در سی سالگی پی بردم که قدرت، جاذبه ی مرد است و جاذبه، قدرت زن.
در چهل سالگی آموختم که رمزِ ’خوشبخت زیستن‛ در انجام کاری نیست که دوستش داریم؛ بلکه در دوست داشتنِ کاریست که انجامش می دهیم.
در ۵۵ سالگی پی بردم که تصمیمهای کوچک را باید با مغز و تصمیمهای بزرگ را با قلب گرفت.
در۶۰ سالگی آموختم که بدون عشق میتوان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید.
در ۸۰ سالگی پی بردم که دوست داشته شدن و محبت دیگران به انسان، بزرگ ترین لذتِ دنیاست.
در ۸۵ سالگی دریافتم که زنـــــدگـــی زیباست...
insta: _aminkiani
`ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ ...
.
.
" ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪﻡ "
o_0
ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﺷﻮ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻫﺎﻭﺍﯾﯽ
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺸﻮﻥ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﻪ(laugh)
insta: _aminkiani
استعفا نامه ...


بدينوسيله من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم
و مسئوليت های يک کودک هشت ساله را قبول می کنم

می خواهم به يک ساندويچ فروشی بروم
و فکر کنم که آنجا يک رستوران پنج ستاره است

می خواهم فکر کنم شکلات از پول بهتر است
چون می توانم آن را بخورم!

می خواهم زير يک درخت بلوط بزرگ بنشينم
و با دوستانم بستنی بخورم

می خواهم درون يک چاله آب بازی کنم
و بادبادک خود را در هوا پرواز دهم

می خواهم به گذشته برگردم
وقتی همه چيز ساده بود
وقتی داشتم رنگ ها را
جدول ضرب را
و شعرهای کودکانه را ياد می گرفتم
وقتی نمی دانستم که چه چيزهايی نمی دانم
و هيچ اهميتی هم نمی دادم

می خواهم فکر کنم که دنيا چقدر زيباست
و همه راستگو و خوب هستند

می خواهم ايمان داشته باشم که هر چيزی ممکن است
و می خواهم که از پيچيدگی های دنيا بی خبر باشم

می خواهم دوباره به همان زندگی ساده خود برگردم
نمی خواهم زندگی من پر شود از کوهی از مدارک اداری
خبرهای ناراحت کننده ، صورتحساب و ...

می خواهم به نيروی لبخند ايمان داشته باشم

به عدالت
به صلح
به فرشتگان
به باران ...

روز جهانی کودک بر کودکان دیروز مبارک ...
insta: _aminkiani
فقر،همه جا سر می کشد
فقر،گرسنگی نیست
فقر،گاهی زیر شمش های طلا خود را پنهان میکند
فقر،چیزی را"نداشتن" است،ولی،آن چیز پول نیست طلا و غذا نیست
فقر، ذهن ها را مبتلا میکند
فقر، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند
فقر،تیغه های برنده ماشین بازیافت است،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند
فقر،کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند
فقر،همه جا سر میکشد
فقر،شب را "بی غذا" سر کردن نیست
فقر،روز را "بی اندیشه"سر کردن است
insta: _aminkiani
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.161.100.24