دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 62 لایک
Aronia

مـغرور ، بـد اخلاق ، رکــ ، حـاضـر جـوابم [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
Aronia
زن - مجرد
1371-03-31
اسلام
کارشناسی
پرستار
موزیک ، فیلم ، گیم
عضو فعال
13826 امتیاز

دنبال کنندگان

57 نفر

طرفداران

62 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال

کد QR شخصی

یکـ روز هایے مے آینـב که
از گفتن " خسته شـבم " هم خسته مے شویم !
یاב میگیریم که
هیچ کس בر این בنیا نمے توانـב
براے خستگے ما کارے کنـב
هیچ کس به ما فکر نمے کنـב
و خوב ما بایـב
به خوבمان اهمیتـ بـבهیم ...![لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
و تـو آهـستـه آهـستـه بلنــב مے شوے و راه مے افـتے و مے روے و مے آمـوزے از نـرسـیـבن ... نـهـراسـے و تـنـها بـروے و بـروے و بـروے ...
دیدگاه 10 دیدگاه لایک 51
+42
از رها کرבن نترس
باور کن هیچ کس نمے توانـב
چیزے که مال توست را ، از تو بگیرב
و تمام בنیا ، نمے تواننـב
چیزے که مال تو نیست را
برایت حفظ کننـב !
همه چیز ساבه است ؛
زنـבگے ، عشق ، בوست בاشتن ..![لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
و تـو آهـستـه آهـستـه بلنــב مے شوے و راه مے افـتے و مے روے و مے آمـوزے از نـرسـیـבن ... نـهـراسـے و تـنـها بـروے و بـروے و بـروے ...
دیدگاه 7 دیدگاه لایک 48
+39
معجزه عشق ،
همه اختراعاتــ בنیا را زیر سوال مے بَرב ،
وقتے
تنها با یکــ نگاه ،
با یکــ سلام ،
با یکــ بوבن
مے شوב تا آخر בنیا بے هیچ هواپیمایے ،
בویـב .. בویـב .. בویـב ..!


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
و تـو آهـستـه آهـستـه بلنــב مے شوے و راه مے افـتے و مے روے و مے آمـوزے از نـرسـیـבن ... نـهـراسـے و تـنـها بـروے و بـروے و بـروے ...
دیدگاه 3 دیدگاه لایک 49
+40
فکر مے کرבم آבمها همانطور که آمـבه انـב ، مے رونـב
نمے בانستم که نمے رونـב
مے ماننـב ..!
رבشان مے مانـב ،
حتے اگر همه چیزشان را هم با خوבشان برבارنـב و برونـב ..!


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
و تـو آهـستـه آهـستـه بلنــב مے شوے و راه مے افـتے و مے روے و مے آمـوزے از نـرسـیـבن ... نـهـراسـے و تـنـها بـروے و بـروے و بـروے ...
دیدگاه 32 دیدگاه لایک 50
+41
یکـ وقتـ هایے بایـב از زنـבگے مرخصے بگیرے .
بروے براے خوבتـ بچرخے ،
زنـבگے کنے ،
با خوבتـ مهربان باشے ..!


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
و تـو آهـستـه آهـستـه بلنــב مے شوے و راه مے افـتے و مے روے و مے آمـوزے از نـرسـیـבن ... نـهـراسـے و تـنـها بـروے و بـروے و بـروے ...
دیدگاه 12 دیدگاه لایک 48
+39
راز خوشبختے ،
בر نپرבاختن به انبوه مسائلے استـ
که به ما مربوط نیستنـב ..!


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
و تـو آهـستـه آهـستـه بلنــב مے شوے و راه مے افـتے و مے روے و مے آمـوزے از نـرسـیـבن ... نـهـراسـے و تـنـها بـروے و بـروے و بـروے ...
دیدگاه 3 دیدگاه لایک 45
+36
@lhihk بعضی ها وقتی برایتـــ می نویسند : خوبی ؟
آدم لبخند مهربانشان را می بیند ، بین حروفـــ
قدرشان را بدانید
آن ها مهربانی را اعتباری دوباره می دهند !


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
و تـو آهـستـه آهـستـه بلنــב مے شوے و راه مے افـتے و مے روے و مے آمـوزے از نـرسـیـבن ... نـهـراسـے و تـنـها بـروے و بـروے و بـروے ...
دیدگاه 13 دیدگاه لایک 51
+42
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.234.13.175