دیجیتال ویترین اشتراک VIP

توضیحات گروه

مهدویت , اخلاقی , اجتماعی , فرهنگی

کاربران گروه

2 نفر

طرفداران

1 نفر

آخرین بازديدکنندگان گروه

مدیران گروه

1 نفر

آیه های انتظار

گروه عمومی · 2 کاربر · 19 پست · شناسه گروه: 4058 · دسته بندی: تاریخ و مذهب

شعار آیه های انتظار :
_

مطالب ارسال شده در گروه آیه های انتظار

{-60-}
66153753561869137888.gif
سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
{-60-}
05092890193612509536.jpg
سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
هوس آمدن این جمعه نداری آقا !!!!!!!

{-31-}{-31-}{-31-}
55939615438188176224.gif
سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
دیدگاه 2 دیدگاه لایک 6
عصر یک جمعه دلگیر دلم گفت بگویمبنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده استچرا آب به گلدان نرسیده استچرا لحظه باران نرسیده استهر کس که در این خشکی دورانبه لبش جان نرسیده است به ایمان نرسیده استو هنوزم که هنوز است ، غم عشق به پایان نرسیده استبگو حافظ دلخسته ز شیراز بیایدبنویسد که هنوزم که هنوز استچرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده استچرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است

خداوند گواه است دلم چشم به راه استودرحسرت یک پلک نگاه استولی حیف نصیبم فقط آه استتویی آئینه ،روی من بیچاره سیاه استوجا دارد از این شرم بمیرم که بمیرمعصر این جمعه دلگیر وجود تو کناردل هر بی دل آشفته شود حس
سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
ای آخرین توسل سبز دعای ما

آیا نمیرسد به حضورت دعای ما؟

شنبه، یکشنبه... دوباره سه نقطه چین…

بی تو چه زود میگذرد هفته های ما
88-4-26(RASHIDAH).jpg
سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
تقصیرماست غیبت طولانی شما ....{-31-}
72394393537822093601.gif
سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
خداکند که بیائی ......
63370483049376912672.gif
سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
صفحات: 1 2 3 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.163.22.209