دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 338 لایک
شیخ پاکدامن


این کاربر اطلاعات پروفایل خود را خصوصی کرده است
عمــــــــــــــــــــــو سعید
عمــــــــــــــــــــــو سعید
blak @

شیخ پاک دامن این شعر تقدیم به تو
دامنت رو دیدم بالاش ی چاک افتاده راستشو بگو کجا بودی ک دامنت بالاش ی چاک افتاده
این چاکی که افتاده خاک بر سرت کنم زیر نافت افتاده من دوسش دارم چاکتو رو سرم میزارم
{-61-}
4 لایک:
شیخ پاکدامن
شیخ پاکدامن
نامه‌ای به دختر آیندم:
"سعی نکن منو بپیچونی همه راهاشو خودم بلدم
8 لایک:
شیخ پاکدامن
شیخ پاکدامن
darkman @


یه دوست دختر داشتم وقتی میخواست آب بخوره اول سیبیلاش آب میخوردن بعد خودش ، هنوزم برام سواله اون دیگ چرا منو ول کرد
4 لایک:
شیخ پاکدامن
شیخ پاکدامن
یه درخت انار داریم هویج میده
بعد یه خرگوش دارم
خودش آب هویج میگیره
میخوره بیا ایران ببینش

این جمله بالا به انگلیسی چی میشه؟با یه دختره خارجی دوس شدم میخوام بیارمش ایران
10 لایک:
شیخ پاکدامن
شیخ پاکدامن
شمام وقتی دبیراتون خوشحالن و حالشون خوبه

فکر میکنین دیشب زنشون باهاشون خوب تا کرده!

یا فقط ما انقدر بیشعوریم؟:)
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @

ﻟﻬﺠﻪ ﮐﻼغ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ

اردﺑﯿﻞ : ﮔﺎر ﮔﺎر..........
ﺗﻬﺮان : ﻗﺎر ﻗﺎر..........
اﺻﻔﻬﺎن : ﻗﺎرس ﻗﺎرس.........
ﺷﯿﺮاز : ﻗﺎرو ﻗﺎرو...........
اﺑﺎدان : ﭼﯿﻪ ﮐﺎ ؟!! ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻘﺎب
ﻧﺪﯾﺪی ؟!...........

ﯾﺰد : ﻗﺮ ﻗﺮ...........
اﻣﺎرات : ﻗﺎرع ﻗﺎرع...........
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﻨﻮل ﻗﺎرﯾﻨﻮل...........
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ...........
اﻟﻤﺎن : ﻗﺎرش ﻗﺎرش.......
ﻓﺮاﻧﺴﻪ : ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر
ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر..........
ﭼﯿﻦ : ﻗﺎرچ ﻗﯿﺮچ ﻗﻮﻧﭻ...........
روﺳﯿﻪ : ﻗﺎرﯾﻮف ﻗﺎرﯾﻮف...........

ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎری !!! ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﺑﮑﺶ !!! ﺟﻮوﻧﺎی ﻣﺮدم دارن
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯿﺸﻮﻧﻮ
در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ
ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ
ﺗﻮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺻﺪای ﮐﻼﻏﺎﯾﯽ ؟
خجالت نکشيدی با اون سنت هی قار قار کردی
حتما یارانه هم میگیری..
امضا: کانال تلگرام @Account68
7 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.82.29.141