دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 5 لایک
hiS

يه آدم ديوونه كه راهى جز مردن برا درمانش نيس , آدمى كه پول داره ولى خوشبختى نداره [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
hiS
ى خطخطى
1371-03-03
زن - مجرد
اسلام
تهران - تهروون
دکترا و بالاتر
htc
mazda
خواب

دنبال کنندگان

94 نفر

طرفداران

5 نفر

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل hiS:
_
hiS
hiS
@afi ﯾﺎدﺗــــ ﺑﺎﺷﻪ ﻫــﻤـﯿـﺸـﻪ ﻓـﺮﺷـﺘـﻪ ﺑــﻤﻮﻧـى ...! {-85-}
hiS
hiS
ﯾﮑــــ×ــﯽ ﺑــــﻮد ...

اون ﯾـــ×ــﮑﯽ ﻫـــــﻢ ﺑﻮد ...

از ﺑـــــ×ـﺪﺷــﺎﻧﺴــﯽ ...

ﭼـــ×ــﻨﺪﺗﺎ دﯾــﮕﻪ ﻫـﻢ ﯾﻮاش×ــــﮑﯽ ﺑـــﻮدن !!!
hiS
hiS
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﺘﻮ ﺑﻪ رخ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص ﻣﯿﮑﺸﯽ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﺖ:

ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﯿﻢ!!! ﺑﺮا ﺧﯿﻠﯿﺎ ...!!! {-102-}
hiS
hiS
آﺧـﮧ اﯾﻦ ﭼـﮧ כﻟـכارے כاכﻧﯿـﮧ ؟

ﻟﯿﺎﻗﺘﺘــ رو ﻧـכاﺷﺘـﮧ...

"ﭼﻨـכ ﻧﻔﺮ ﻟﯿﺎﻗﺘـــ ﻣﺎ رפּ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮ ؟

ﯾﻌﻨــے اﻧﻘـכ ﻣﺎ ﺧﻔﻨﯿﻢ ؟ :|
hiS
hiS
ﺑﻪ ﺑﻌﻀـــﯿﺎ ﺑﺎﯾــــــﺪ ﮔﻔــــــــﺖ " ﺧـــــﻮب " ﺑﻮدﻧﺘـــــﻮﻧﻢ از ﺣـــــﺮوم ... زادﮔﯿــــــﺘﻮﻧﻪ
hiS
hiS
مغزم جمعس ... ميﮕن تعطيله!! هه :(
hiS
hiS
خوب كه فكر ميكنم مىبينم زندﮔى خيلى هم بد نيست واقعا مزخرفه !! :|
صفحات: 1 2 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.145.120.69