دیجیتال ویترین
کانال ایماگرام
آفلاین 131 لایک
حمیرا قربانی

زندگیم با تو جان گرفت هرچند که آنچه می خواستم نشد. با اشک چشمانم آب و با دیدگانم فرش زیر پایت را پهن کردم. ایستادم تا تو سرپا باشی. نمی دانم تا کی طاقت خواهم آورد. دلم میخواد فقط این یکی رو ببینی خرد شدنم را. له شدنم را. وقت آن رسیده که سرپا باشی به.. [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
حمیرا قربانی
حمیرا
18022 امتیاز
حرفه اي
1350-12-29
زن - متاهل
اسلام
تهران - تهران
کاردانی
کارمند
وزن: 62 - قد: 1،60
نرفته ام
میکشم
عاشقانه خواستمت همه آرزوهایم فشرده شد تنها به بودن تو ، باش که با بودن تو خورشید می درخشد ماه می تابد ستارگان نورافشانی می کنند و زمین زیر پای تو می رقصد.پسرم خدا ترا برای تنهاییهایم آفریده

دنبال کنندگان

131 نفر

طرفداران

131 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل حمیرا قربانی:
_
حمیرا قربانی
حمیرا قربانی

در سال جدید
برای همه شما
عزیزان
آرزوی پیروزی و شادکامی دارم

"" هر روزتان نوروز
نوروزتان پیروز"""
امضا: زندگی کاشکی صدای جیرجیرکی بود با ترنم باران تو جاده و جنگل ، تاریک،خیال و قشنگترین آرزوهای دست یافتنی با ، شال و لباس خیس. آرزوی داشتن تو زندگی کاشکی صدای پای آمدن تو بود لبخند رضایت بخش با دستان نوازشگرت زندگی همین است که من با تو و خوشبختی تو تنها آرزو
3 لایک:
حمیرا قربانی
حمیرا قربانی

گفت : زندگی مثه نخ کردنه سوزنه!
یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار میکنه که همون بار اول سوزن رو نخ میکنی،
اما هر چی پخته تر میشی، هر چی بیشتر یاد میگیری چجوری بدوزی، چجوری پینه بزنی، چجوری زندگی کنی،
تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم : خب یعنی نمیشه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه
اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم چطور مگه؟
گفت : آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره،
تازه اون موقع میفهمی
نه نخ داری، نه سوزن ...
امضا: زندگی کاشکی صدای جیرجیرکی بود با ترنم باران تو جاده و جنگل ، تاریک،خیال و قشنگترین آرزوهای دست یافتنی با ، شال و لباس خیس. آرزوی داشتن تو زندگی کاشکی صدای پای آمدن تو بود لبخند رضایت بخش با دستان نوازشگرت زندگی همین است که من با تو و خوشبختی تو تنها آرزو
3 لایک:
حمیرا قربانی
حمیرا قربانی
سرخپوست پیری برای کودکش از حقایق زندگی چنین گفت:
در وجود هر انسان،همیشه مبارزه ایی وجود دارد...
مانند؛ مبارزه ی دو گرگ!
که یکی از گرگها سمبل بدیها
مثل، حسد، غرور، شهوت، تکبر، وخود خواهی و دیگری
سمبل مهربانی، عشق، امید، وحقیقت است.
کودک پرسید:
پدر کدام گرگ پیروز میشود؟
پدرلبخندی زد و گفت؛
گرگی که تو به آن غذا میدهی...
امضا: زندگی کاشکی صدای جیرجیرکی بود با ترنم باران تو جاده و جنگل ، تاریک،خیال و قشنگترین آرزوهای دست یافتنی با ، شال و لباس خیس. آرزوی داشتن تو زندگی کاشکی صدای پای آمدن تو بود لبخند رضایت بخش با دستان نوازشگرت زندگی همین است که من با تو و خوشبختی تو تنها آرزو
6 لایک:
حمیرا قربانی
حمیرا قربانی
در افسانه و ﺑﺎﻭﺭ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﯾﮏ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺯﺋﻮﺱ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ . ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺯﺋﻮﺱ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ﺍﻟﻤﭗ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .

ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﺟﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺎﻧﯿﺎ . ﻣﺎﻧﯿﺎ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺪﺍﯼ ﺟﻨﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻋﻘﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﻮﺩ ..

ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺭﯼ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﯾﺘﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ . ﺣﺮﻑﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﺧﺪﺍﯼ ﺟﻨﻮﻥ ﺧﻮﺵ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺗﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺴﻮﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﺍﯼ
ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩ.
ﺗﯿﺮ ﺧﺪﺍﯼ ﺟﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩ .

ﻫﯿﺎﻫﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﺪﺍﯼ ﺟﻨﻮﻥ ﺷﺪﻧﺪ . ﺯﺋﻮﺱ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﻣﺪﺗﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﮐﻮﺭﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻋﺼﺎ ﮐﺶ ﺧﺪﺍﯼﻋﺸﻖ ﺷﻮﺩ .

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﻖ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪﺑﺮﻭﺩ ﺟﻨﻮﻥ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽﺍﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭﻋﺎﺷﻖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﭘﺲ ﺗﯿﺮ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻧﻘﺶﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺗﯿﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ...
امضا: زندگی کاشکی صدای جیرجیرکی بود با ترنم باران تو جاده و جنگل ، تاریک،خیال و قشنگترین آرزوهای دست یافتنی با ، شال و لباس خیس. آرزوی داشتن تو زندگی کاشکی صدای پای آمدن تو بود لبخند رضایت بخش با دستان نوازشگرت زندگی همین است که من با تو و خوشبختی تو تنها آرزو
5 لایک:
حمیرا قربانی
حمیرا قربانی
همیشه در زندگی خودت،
دو نفر باش
یکی برای خودت و یکی برای دیگری ...
برای خودت زندگی کن
و برای دیگران زندگی باش ...
امضا: زندگی کاشکی صدای جیرجیرکی بود با ترنم باران تو جاده و جنگل ، تاریک،خیال و قشنگترین آرزوهای دست یافتنی با ، شال و لباس خیس. آرزوی داشتن تو زندگی کاشکی صدای پای آمدن تو بود لبخند رضایت بخش با دستان نوازشگرت زندگی همین است که من با تو و خوشبختی تو تنها آرزو
5 لایک:
حمیرا قربانی
حمیرا قربانی
>اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...

>ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...

>ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ...

>ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ...

ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ...

ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﯼ؛

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﮐﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ...
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ میخندد....

"روزگارتان پر از خنده"
امضا: زندگی کاشکی صدای جیرجیرکی بود با ترنم باران تو جاده و جنگل ، تاریک،خیال و قشنگترین آرزوهای دست یافتنی با ، شال و لباس خیس. آرزوی داشتن تو زندگی کاشکی صدای پای آمدن تو بود لبخند رضایت بخش با دستان نوازشگرت زندگی همین است که من با تو و خوشبختی تو تنها آرزو
4 لایک:
حمیرا قربانی
حمیرا قربانی
سبز می‌پوشی چمن را غرقِ غوغا می‌کنی
گیسوانت را به دورِ شانه شيدا می‌کنی

گل به گیسو می‌زنی ابرو کمان، ای دزفولی
کوچه کوچه هر کجا هنگامه برپا می‌کنی

گفته بودم وقتی می‌آیی عزیزم پیش من
محشری را در دلم گوی‌كه حاشا می‌کنی
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: زندگی کاشکی صدای جیرجیرکی بود با ترنم باران تو جاده و جنگل ، تاریک،خیال و قشنگترین آرزوهای دست یافتنی با ، شال و لباس خیس. آرزوی داشتن تو زندگی کاشکی صدای پای آمدن تو بود لبخند رضایت بخش با دستان نوازشگرت زندگی همین است که من با تو و خوشبختی تو تنها آرزو
9 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.204.252.37