دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 238 لایک
کــاشــ✘ـ

مـטּ همــاטּ בختر تخـــس بــב اخلاق مزخرفمـ کـــه همگـــاטּ میپنــבارنــב بتــے هستمـ امــــا هماטּ هــا چـــه میــבاننــב از دروטּ مـטּ که کوهے از اِحسـ ـآسـ در آن مــבفوטּ شـده اســتـ مگــر دل کوچکــــ مـטּ چقــבر تحمل دارد..؟ [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
کــاشــ✘ـ
زن - متاهل
1377-03-25
وزن: بـتوچــهـ - قد: تـــربــچــهـ
تهران - البــــرز
اسلام
دیپلم
ســـرکـار گــذاشــتن آدمـ بیکــار
زن هستم و سربازی ندارم
نمیکشم
بــگم چـش میــزنی میــترکهــ
الـاغ مشــ حــسن
+میلادم ∞
حرفه اي
19435 امتیاز

دنبال کنندگان

279 نفر

طرفداران

238 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي

کد QR شخصی

حرف دل کــاشــ✘ـ:
_
✘[{-41-}] بیـــا عشـــقمونــ❥ـ رو محـــکم بهــِـم گـــره بزنیـــم تـــا هیچـــی نتونــِـه بـــازش کنـــه حتـــی دنـــدوِن روزگـــار✘

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

[{-41-}]❥ تـــا آخـــرین لحظـــه ی عـــمرم ،دوستـــ دارمـــ ...[{-41-}]
کــــآش دلهـــآ دَر چهـــره هــآ بـــود...(:
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 20
+11
دوستتــ❥ـِ دارمــ بیشـــتر از معنـــاِی واقعـــِی کـلمهـِــ، دوستـــ داشتـــن!

دوستتـــ دارم چـــون تـــو ارزشـــ دوست داشتـــن را داری!

دوستتـــ دارم چـــون تـــو نیز مـــرا دوستـــ می داری!

دوستتـــ دارم همچو طـــلوع خورشـــید در سحر گـــاه عشـــق!

دوستتـــ دارم همـــچو تکـــه ابرهـــای سفیـــدی کـــه در اوج آسمـــان آبـــی در حال عبورنـــد!

دوستتـــ دارم چـــون تـــو رو میخواهـــم و تو نیـــز مـــرامیخواهـی!

دوستتـــ دارم از تـــمام وجـــودم ، با احساس پـــر از محبتـــ و عشق!

دوستتـــ دارم بیشـــتر از آنـــچه تصـــور مـــی کنـــی.[{-41-}]

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کــــآش دلهـــآ دَر چهـــره هــآ بـــود...(:
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 17
+8
بـــی تـــو همـــ سختـــه خـــوابـــ شبـــ

هـــم خنـــده هـــای روز ...


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

مـــردِ غـــیرتی من ایـــن روزا خیلـــی سختـــ میگـــذره ...

13 روز بـــدون تـــو جهنمـــه ...

میخـــوام بگمـــ مـــاه ِگنـــدی امـــا میدونـــی که 25 سالـــگرد عشقـــمونه ...

پـــس مـــن صبوری میکنم همون طوری کـــه تو یـــادم دادی...

با فنجانی چای هم می توان مست شد

اگر اویی که باید باشد

باشد . . . !
کــــآش دلهـــآ دَر چهـــره هــآ بـــود...(:
دیدگاه 10 دیدگاه لایک 16
+7
[{-41-}] سلامـِــ بهونـــه قشنگـــِ مـــن بـــرایِ زنـــدگـــی...


مـــردِ من ـــتو باوجــود غرورتـــ مهربونــ ترینــی ...

باوجــود هــمه لجبــازی هــاتــ وفادارترــینــی...

بــاوجود همــه ناراحــتی هاتــ بــازم صبــور ترینــی

میـ❥ـلادمــ تو محکمــ تریــن مــردی...

تــو امن تــرین تکیهــ گاهــی واســه دلٍِــ مــن...

{-41-}عــیدمــون مــبارکــ...{-41-}
امــا میــدونــی سالی کــه تــو توش نبــاشی، نــو نمیــشه..

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کــــآش دلهـــآ دَر چهـــره هــآ بـــود...(:
دیدگاه 10 دیدگاه لایک 14
+5
+ای جــانممم قــربون خودـــــتو حرف زدنتـــ دلم برای شیطونیاتـــ تنــگ میشــه دلـــم برای دوستـــ دارم گفتنتــانت میــلاد گفتنـاتـــ دلـداری دادنـات تنگــ میشه خانـومم

-نمـیدونم چطـوری بهتــ بگــم دوستـــ دارم ولـی فعـلا شرایطـش نیستــ تا ثــابتش کنم باــید همیــنطوری فقـط تایپـش کــنم .... اما خیلــی دوستـ دارم ... همیشه پیشم باش{-41-}

+ قلبـــ{-41-} خـــودمـی تــــوو زندگــیمــ

-خیلــی خیلییییییییـیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییــی خیـــــلییییییییییییییییییییییییییییی خیلییییییییییییییییییییییییییـی اندازهـ تـــموم خوشی هایـی کــه باهـم داشتـیم دوستــ دارم{-41-}{-41-}

+خیلییی خوبـــ بود{-41-} یعنی عاشقـتممم بــ خدا بــ جون خـودم ب جون داداشـم که انقدر دوستــ دارم که یــه لحظـه هــم نمیتونـم فکــر کنــم مال مــن نباشی تو جات ـتو قلبـ منه خانــومم یعنی حاضرم جونمم براتــ بدمم تو خیلیی خوبی یعنی بدجوری دوستــ دارمم تو سال95بهترین هارو برات میســازم چیزی براتــ کم نمیذارمــ

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کــــآش دلهـــآ دَر چهـــره هــآ بـــود...(:
دیدگاه 2 دیدگاه لایک 20
+11

# نــــِــگـــــو قصـــــهـِــــ آخــــِـرش مـــــرگــِـــ منـــِــه...|●

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کــــآش دلهـــآ دَر چهـــره هــآ بـــود...(:
مــــن عــــاشــــق تــــوام اقــــرار میکــــنمــــ (:


در خــــاطــــری کهــ تــــو هستی ، دیــــگران محــــکومند بهــــ فــــراموشــــی


+ایــــن را بــــه هــــمه بگــــو !!! ~

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کــــآش دلهـــآ دَر چهـــره هــآ بـــود...(:
دیدگاه 2 دیدگاه لایک 16
+7
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.80.58.121