دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 592 لایک
Mahsa

خِیلـی [ حَرفـآآآ ] تُو دِلَمـ هَستْـ ... وَلـی [ بیخیـآآآلْـ ] (: [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
Mahsa
زن - مجرد
1394/07/07
تهران
◦..♥ ";'آرِزوُ بهـِ دِلَم مُوند آرِزوُتـ بـاشَـم;'.!•..♥.
کاربر ارزشمند
48108 امتیاز

دنبال کنندگان

623 نفر

طرفداران

592 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه کاربر ارزشمند

کد QR شخصی

حرف دل Mahsa:
_
[~دُرست ,
[~مِثلہ وَقتے کِ عاشِقَت شدَم بآارآان میبارَد ..
[~فِکر کنم ,
[~دوبآارـهـ کَسے ..
[~" عاشِقَت شدـهـ "
pf7a_77777865.jpg
☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
دیدگاه 58 دیدگاه لایک 37
+28
Mahsa
Mahsa
1394/11/5 - 22:21 توسط موبایل
نَفَسام درد ناکهـِ. . .
{-66-}
☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
دیدگاه 85 دیدگاه لایک 46
+37
Mahsa
Mahsa
1394/11/4 - 20:06 توسط موبایل
[~مُرـغ آمیـن دَرد آلودی است کاوارـهـ بِماندـع. . .
[~رَفتهـِ تا آن سوـی این بـی داد خانهـ. . .
[~بازگَشتهـِ رِغبَتَش دیگَر زِ رنجورـی نَهـ سوـی آبُ دانهـ. . .
[~نُوبَت روز گَشایِش را. . .
[~دَر پـی چارـهـ بِمانَـد. . .
Untitled.png
☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 48
+39

[~میبارـع اَشکام رو شَـهرِ گونَـم. . .
[~تا وَقتـی زِندَم باتو میمونَـم. . .
[~اِحساس مَن رو قَلبِت میدونهـ. . .
[~دوسِت دارَـم. . .

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 37
+28

[~مَزهِ دَهَنَم خونهـِ.توـے دَماغَم بوـیِ خونهـِ. . .
[~توـے سَرَم خونهـِ.هَمهـِ ـی تَنَم خونهـِ. . .
[~میخواـی جُلوت صَد صَد خون عُـق بِزَنَم. . .
[~بُوـی خون آدَما مُتِفاوِتِ. . .
[~هَمونطور کهـِ #حِسا.#اِحساسات.#عِشقا.#تَنهایی ها مُتِفاوِتهـِ. . .


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛

گاهـی بِهتَرین دوستات#پَناـهـ#عَلـی#علیرِضا#تینا#سَحَر#فازـی
گاهـی بهترین فَردـی کهـ حقیقَتانهـ دوسِش دارـی#خاهَرم [فَرناز]
گاهـی یهـِ دوست#شهین#اَمیر حُسین
گاهـی یهـ خاطرـهـ#اذین
گاهـی یهـ عِشق#امید
گاهـی یهـ مادر#گیلدا
گاهـی یهـ پِدر[ددی]#پارسا
گاهـی خاطراتت#هَستیم
گاهـی بهترین برادر دنیـا#ایمان[راه عشق]
گاهـی #خودِت
همهـ رو. . .
مُهِم ترین چیزاـی زِندگیت اَز دَست میدـی
☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
دیدگاه 17 دیدگاه لایک 35
+26
تاحالا بهـ زِندگـی خودِت دِقَت کردـهـ اـی.!
مانند حوض ماهـی ها میمانَـد.!توـی روشنـی روز زیبابهـ نظر میرِسَـد و شایـد هَم جَذاب.!
همین کهـ شب از راـهـ میرسَـد و آسِمان تیرـهـ میشُودروشنـی اب جاـی خود را بهـ سیاهـی شب میدهد.!
☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
صفحات: 3 4 5 6 7 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.225.59.14