دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 592 لایک
ɱʌɦƨʌ

خِیلـی [ حَرفـآآآ ] تُو دِلَمـ هَستْـ ... وَلـی [ بیخیـآآآلْـ ] (: [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
ɱʌɦƨʌ
48108 امتیاز
کاربر ارزشمند
1394-04-07
زن - مجرد
◦..♥ ";'آرِزوُ بهـِ دِلَم مُوند آرِزوُتـ بـاشَـم;'.!•..♥.

دنبال کنندگان

623 نفر

طرفداران

592 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه کاربر ارزشمند

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل ɱʌɦƨʌ:
_
ɱʌɦƨʌ
ɱʌɦƨʌ
[~دُرست ,
[~مِثلہ وَقتے کِ عاشِقَت شدَم بآارآان میبارَد ..
[~فِکر کنم ,
[~دوبآارـهـ کَسے ..
[~" عاشِقَت شدـهـ "
pf7a_77777865.jpg
امضا: ☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
ɱʌɦƨʌ
ɱʌɦƨʌ
نَفَسام درد ناکهـِ. . .
{-66-}
امضا: ☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
ɱʌɦƨʌ
ɱʌɦƨʌ
[~مُرـغ آمیـن دَرد آلودی است کاوارـهـ بِماندـع. . .
[~رَفتهـِ تا آن سوـی این بـی داد خانهـ. . .
[~بازگَشتهـِ رِغبَتَش دیگَر زِ رنجورـی نَهـ سوـی آبُ دانهـ. . .
[~نُوبَت روز گَشایِش را. . .
[~دَر پـی چارـهـ بِمانَـد. . .
Untitled.png
امضا: ☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
1 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال · 1394/11/4 - 20:06 توسط موبایل · شناسه: 10103424 · گزارش تخلف
ɱʌɦƨʌ
ɱʌɦƨʌ

[~میبارـع اَشکام رو شَـهرِ گونَـم. . .
[~تا وَقتـی زِندَم باتو میمونَـم. . .
[~اِحساس مَن رو قَلبِت میدونهـ. . .
[~دوسِت دارَـم. . .

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: ☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
1 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال · 1394/11/3 - 23:08 در گروه یــڪ سڪوت احمقانهــ... · شناسه: 10102348 · گزارش تخلف
ɱʌɦƨʌ
ɱʌɦƨʌ

[~مَزهِ دَهَنَم خونهـِ.توـے دَماغَم بوـیِ خونهـِ. . .
[~توـے سَرَم خونهـِ.هَمهـِ ـی تَنَم خونهـِ. . .
[~میخواـی جُلوت صَد صَد خون عُـق بِزَنَم. . .
[~بُوـی خون آدَما مُتِفاوِتِ. . .
[~هَمونطور کهـِ #حِسا.#اِحساسات.#عِشقا.#تَنهایی ها مُتِفاوِتهـِ. . .


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: ☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
دیدگاه غیرفعال · 1394/11/3 - 22:12 در گروه ×× گرگ בیــونـہ ×× · شناسه: 10102265 · گزارش تخلف
ɱʌɦƨʌ
ɱʌɦƨʌ

گاهـی بِهتَرین دوستات#پَناـهـ#عَلـی#علیرِضا#تینا#سَحَر#فازـی
گاهـی بهترین فَردـی کهـ حقیقَتانهـ دوسِش دارـی#خاهَرم [فَرناز]
گاهـی یهـِ دوست#شهین#اَمیر حُسین
گاهـی یهـ خاطرـهـ#اذین
گاهـی یهـ عِشق#امید
گاهـی یهـ مادر#گیلدا
گاهـی یهـ پِدر[ددی]#پارسا
گاهـی خاطراتت#هَستیم
گاهـی بهترین برادر دنیـا#ایمان[راه عشق]
گاهـی #خودِت
همهـ رو. . .
مُهِم ترین چیزاـی زِندگیت اَز دَست میدـی
امضا: ☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
ɱʌɦƨʌ
ɱʌɦƨʌ
تاحالا بهـ زِندگـی خودِت دِقَت کردـهـ اـی.!
مانند حوض ماهـی ها میمانَـد.!توـی روشنـی روز زیبابهـ نظر میرِسَـد و شایـد هَم جَذاب.!
همین کهـ شب از راـهـ میرسَـد و آسِمان تیرـهـ میشُودروشنـی اب جاـی خود را بهـ سیاهـی شب میدهد.!
امضا: ☚بِهـ نآآمـِ خُدآآییـ کهـِ خُودِش خآآستـ گِریهـِ کُنیم☛
صفحات: 3 4 5 6 7 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.92.153.90