دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 165 لایک

لُطفَاً شُعـُورْ و اَدَبْ و فرهَنگْ دآشْتِه بـْآشیْد کُپْی نِکُنْید :| [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
6461 امتیاز
کاردان
0000-00-00

دنبال کنندگان

169 نفر

طرفداران

165 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

♥
چِہِ غَمْ اَنْگْیْزْ تَراَز آنکِہِ ,,
یآدَمْ یآدَتْ رآ فَرآمٌوشْ کَردِ (: ~×

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

..+|مَہتآ |+..
امضا: مَنْ حَتّیْ وآسِْہ دَرْدِ دِلْ کَرْدَنَمْ کَسْی روُ نَدآرَمْ کِہْ دَرْکَمْ کُنِہ ..!! (:
8 لایک:
♥
بَرـااایِ اینکِهـ [ دِلَمـ ] نَشکَنِهـ ...

احسـآآسَمُو [ نـآبُود ] کَردِمْـ !!!

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+
..+|مَہتآ |+..

کٌپْیْ شٌدِهِ اَز
EshQ_khaR_aSt @
:Xx دِلَمْ تَنْگِتِہ ×~
امضا: مَنْ حَتّیْ وآسِْہ دَرْدِ دِلْ کَرْدَنَمْ کَسْی روُ نَدآرَمْ کِہْ دَرْکَمْ کُنِہ ..!! (:
♥
اِنگاارـی [ قِسمَتِهـ ] فااصِلِهـ اَز هَمـ وُ ...

هَرجـآاا میرـی .. [ بُروو ] .. وِل نَکُن دَستَمووو !!

نَزـاار بااوَر کُنَمـ [ رَفتَنِت ] حَقـَمِهـ ...

نَزـاار دُور شَمْـ اَز خُودَمـ ... اَز [ خُدـااا ] .. اِز هَمِهـ !!

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+

..+|مَہتآ |+..

کٌپْیْ شٌدِهِ اَز
EshQ_khaR_aSt @
:Xx دِلَمْ تَنْگِتِہ ×~
امضا: مَنْ حَتّیْ وآسِْہ دَرْدِ دِلْ کَرْدَنَمْ کَسْی روُ نَدآرَمْ کِہْ دَرْکَمْ کُنِہ ..!! (:
♥
ایْنْ پْآیْیزْ
جْآیَتْ خْآلْیِ خْآلْیْ سْتْ
نِمْینِْوِشْتَمْ کِہِ دِلْتَنْگ نَشَمْ
اَمْآ مْیشْہِ پْآیْیزْ بِیْآدْ و تَسْلیْم ْنَشٌدْ !؟ (:

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+


..+|مَہتآ |+..
امضا: مَنْ حَتّیْ وآسِْہ دَرْدِ دِلْ کَرْدَنَمْ کَسْی روُ نَدآرَمْ کِہْ دَرْکَمْ کُنِہ ..!! (:
1 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال · 1394/09/26 - 21:35 در گروه ... مِنهاے دو نفر ... · شناسه: 10044699 · گزارش تخلف
♥
میْشَوَْد بآتْوٌ دِلْ بِہِ دٌنیْآ بَسْتْ (: ×~

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+


..+|مَہتآ |+..
امضا: مَنْ حَتّیْ وآسِْہ دَرْدِ دِلْ کَرْدَنَمْ کَسْی روُ نَدآرَمْ کِہْ دَرْکَمْ کُنِہ ..!! (:
دیدگاه غیرفعال · 1394/09/26 - 21:28 در گروه ... مِنهاے دو نفر ... · شناسه: 10044682 · گزارش تخلف
♥
دَرْد یَنْیْ هَنْوٌز زِنْدِه بآشْیْ وَلْیْ .. (:

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+


..+|مَہتآ |+..
امضا: مَنْ حَتّیْ وآسِْہ دَرْدِ دِلْ کَرْدَنَمْ کَسْی روُ نَدآرَمْ کِہْ دَرْکَمْ کُنِہ ..!! (:
2 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال · 1394/09/26 - 21:24 در گروه ... مِنهاے دو نفر ... · شناسه: 10044671 · گزارش تخلف
♥
مَنْ شَکْ دآرَمْ اَگَرَمْ الآنْ بِمیْرَمْ
کَسْیْ سٌرآغَمٌ بِگیْرهِ (: ×!

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+


..+|مَہتآ |+..
امضا: مَنْ حَتّیْ وآسِْہ دَرْدِ دِلْ کَرْدَنَمْ کَسْی روُ نَدآرَمْ کِہْ دَرْکَمْ کُنِہ ..!! (:
1 دیدگاه ارسال دیدگاه غیرفعال · 1394/09/26 - 21:13 در گروه ... مِنهاے دو نفر ... · شناسه: 10044642 · گزارش تخلف
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.225.17.239