دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 165 لایک
مهتا

لُطفَاً شُعـُورْ و اَدَبْ و فرهَنگْ دآشْتِه بـْآشیْد کُپْی نِکُنْید :| [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
مهتا
زن - مجرد
1397-01-01
تهران - تهران
اسلام
کارشناسی
بیکار
رفته ام
نمیکشم
کاردان
6443 امتیاز

دنبال کنندگان

169 نفر

طرفداران

165 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان

کد QR شخصی

چِہِ غَمْ اَنْگْیْزْ تَراَز آنکِہِ ,,
یآدَمْ یآدَتْ رآ فَرآمٌوشْ کَردِ (: ~×

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

..+|مَہتآ |+..
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 9
بَرـااایِ اینکِهـ [ دِلَمـ ] نَشکَنِهـ ...

احسـآآسَمُو [ نـآبُود ] کَردِمْـ !!!

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+
..+|مَہتآ |+..

کٌپْیْ شٌدِهِ اَز
EshQ_khaR_aSt @
:Xx دِلَمْ تَنْگِتِہ ×~
دیدگاه 3 دیدگاه لایک 19
+10
اِنگاارـی [ قِسمَتِهـ ] فااصِلِهـ اَز هَمـ وُ ...

هَرجـآاا میرـی .. [ بُروو ] .. وِل نَکُن دَستَمووو !!

نَزـاار بااوَر کُنَمـ [ رَفتَنِت ] حَقـَمِهـ ...

نَزـاار دُور شَمْـ اَز خُودَمـ ... اَز [ خُدـااا ] .. اِز هَمِهـ !!

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+

..+|مَہتآ |+..

کٌپْیْ شٌدِهِ اَز
EshQ_khaR_aSt @
:Xx دِلَمْ تَنْگِتِہ ×~
ایْنْ پْآیْیزْ
جْآیَتْ خْآلْیِ خْآلْیْ سْتْ
نِمْینِْوِشْتَمْ کِہِ دِلْتَنْگ نَشَمْ
اَمْآ مْیشْہِ پْآیْیزْ بِیْآدْ و تَسْلیْم ْنَشٌدْ !؟ (:

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+


..+|مَہتآ |+..
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 27
+18
میْشَوَْد بآتْوٌ دِلْ بِہِ دٌنیْآ بَسْتْ (: ×~

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+


..+|مَہتآ |+..
دَرْد یَنْیْ هَنْوٌز زِنْدِه بآشْیْ وَلْیْ .. (:

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+


..+|مَہتآ |+..
دیدگاه 2 دیدگاه لایک 21
+12
مَنْ شَکْ دآرَمْ اَگَرَمْ الآنْ بِمیْرَمْ
کَسْیْ سٌرآغَمٌ بِگیْرهِ (: ×!

+
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
+


..+|مَہتآ |+..
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 26
+17
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.163.22.209