دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 106 لایک
مـــــــــــــــــر..

لیسانس تربیت بدنی وعلوم ورزشی [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
مـــــــــــــــــریم
69412 امتیاز
کاربر ارزشمند
1391-06-01
زن - مجرد
اسلام
کرمانشاه - کرمانشاه
کارشناسی
کارمند
وزن: 60 - قد: 168
نرفته ام
نمیکشم
اکسپریا رای
ندارم
من به کباب ،قرمه سبزی،کامپیوتروگوشی وانواع شیرینیهای شیرین وانواع ترشیهای ترش و.....علاقه دارم

دنبال کنندگان

466 نفر

طرفداران

106 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه کاربر ارزشمند

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل مـــــــــــــــــریم:
_
مـــــــــــــــــریم
مـــــــــــــــــریم
بهشت رنگ خون گرفت


وقتی مادرم رفتمادرم روزت مبارک
امضا: خدایاسپاس
10 لایک:
مـــــــــــــــــریم
مـــــــــــــــــریم
خوابم ازدیده
چنان رفت که هرگزناید!
خواب من زهرِ فِراق توبنوشید
وبمرد!
امضا: خدایاسپاس
مـــــــــــــــــریم
مـــــــــــــــــریم
ملامتم نکنید
قبله ام کج نیست
نیم رخش رادوست دارم....
امضا: خدایاسپاس
مـــــــــــــــــریم
مـــــــــــــــــریم
صنعت داروسازی راخلع سلاح کرده ای،لورازپام،دیازپام،کلونازپام و...هیچ کدام،خاصیت یک شب بخیرساده توراندارند!
امضا: خدایاسپاس
مـــــــــــــــــریم
مـــــــــــــــــریم
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇ ﻻّ ﻫﻮَ ﺍﻟﺤﯽُّ ﺍﻟﻘﯿُّﻮﻡُ ﻻ ﺗَﺎ ﺧﺬُﻩُ ﺳِﻨَﻪٌ ﻭَ ﻻ ﻧَﻮﻡٌ ﻟَﻪُ ﻣﺎ
ﻓِﯽﺍﻟﺴَّﻤﺎﻭﺍﺕِ ﻭَ ﻣﺎ ﻓِﯽ ﺍﻷَﺭﺽِ ﻣَﻦ ﺫَﺍ ﺍﻟَّﺬﯼ ﯾَﺸﻔَﻊُ ﻋِﻨﺪَﻩُ
ﺇﻻ ﺑِﺈﺫﻧِﻪِ ﯾَﻌﻠَﻢُ ﻣﺎ ﺑَﯿﻦَ ﺃَﯾﺪِﯾﻬﻢِ ﻭَ ﻣﺎ ﺧَﻠﻔَﻬُﻢ ﻭَ ﻻ ﯾُﺤﯿﻄﻮﻥَ ﺑِﺸَﯽ
ﺀٍﻣِﻦ
ﻋِﻠﻤِﻪِ ﺇﻻ ﺑِﻤﺎ ﺷﺎﺀَ ﻭَﺳِﻊَ ﮐُﺮﺳِﯿُّﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤﺎﻭﺍﺕِ ﻭ ﺍﻷﺭﺽَﻭَﻻﯾَﺆﺩُﻩُ
ﺣِﻔﻈُﻬُﻤﺎ
ﻭَﻫﻮَ ﺍﻟﻌَﻠﯽُّ ﺍﻟﻌَﻈﯿﻢ ﻻﺇﮐﺮﺍﻩَ ﻓِﯽ ﺍﻟﺪَّﯾﻦ ﻗَﺪ ﺗَﺒَﯿَّﻦَﺍﻟﺮُّﺷﺪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻐَﯽَّ
ﻓَﻤَﻦ
ﯾَﮑﻔُﺮﺑِﺎﻟﻄَّﺎﻏﻮﺕِ ﻭَ ﯾُﺆﻣِﻦ ﺑِﺎﻟﻠﻪﻓَﻘَﺪ ﺍﺳﺘَﻤﺴَﮏَ ﺑِﺎﻟﻌُﺮﻭَﺓِ ﺍﻟﻮُﺛﻘﯽ
ﻻَﻧﻔِﺼﺎﻡَ ﻟَﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺳَﻤِﯿﻊٌ ﻋَﻠِﯿﻢٌ ﺍﻟﻠﻪﻭَﻟِﯽُّ ﺍﻟَّﺬﯾﻦ ﺁﻣَﻨﻮﺍ ﯾُﺨﺮِﺟُﻬُﻢ
ﻣِﻦَ
ﺍﻟﻈُّﻠُﻤﺎﺕِ ﺇِﻟﯽ ﺍﻟﻨُّﻮﺭﻭَ ﺍﻟُّﺬﯾﻦَ ﮐَﻔَﺮﻭﺍ ﺃﻭﻟﯿﺎﺅُﻫُﻢُ ﺍﻟﻄَّﺎﻏﻮﺕُ
ﯾُﺨﺮِﺟُﻮﻧَﻬُﻢ
ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭ ﺇِﻟَﯽﺍﻟﻈُّﻠُﻤﺎﺕِ ﺃُﻭﻟﺌِﮏَ ﺃﺻﺤﺎﺏُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻫُﻢ ﻓِﯿﻬﺎ ﺧﺎﻟِﺪُﻭﻥَ
ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﯿﻢ
ﻗُﻞْ ﯾَﺎ ﺃَﯾُّﻬَﺎ ﺍﻟْﮑَﺎﻓِﺮُﻭﻥ۱ﻻ ﺃَﻋْﺒُﺪُ ﻣَﺎ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ۲ﻭَﻻ ﺃَﻧْﺘُﻢْ ﻋَﺎﺑِﺪُﻭﻥَﻣَﺎ
ﺃَﻋْﺒُﺪُ۳ﻭَﻻ ﺃَﻧَﺎ ﻋَﺎﺑِﺪٌ ﻣَﺎ ﻋَﺒَﺪْﺗُﻢْ۴ﻭَﻻ ﺃَﻧْﺘُﻢْ ﻋَﺎﺑِﺪُﻭﻥَ ﻣَﺎ ﺃَﻋْﺒُﺪُ۵ﻟَﮑُﻢْ
ﺩِﯾﻨُﮑُﻢْ
ﻭَﻟِﯽَ ﺩِﯾﻦِ۶ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﯿﻢ
امضا: خدایاسپاس
10 لایک:
مـــــــــــــــــریم
مـــــــــــــــــریم
زمستان بودوبی تابی،دلم جایی فدایی شدنفس درسینه خشکش زددلم باتوهوایی شد
امضا: خدایاسپاس
9 لایک:
مـــــــــــــــــریم
مـــــــــــــــــریم
میترسم بگویم دوستت دارم
کسی بشنودوچشمی شورباشدویخ بزنددردهانم عاشقانه هایم
ازسکوتم اماهمه راتوبخوان
امضا: خدایاسپاس
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.198.195.11