دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 1 لایک
ََAhooramazda

دُختر نیستم، همیشه خانواده پشتم باشن دُختر نیستم 5000 تا فرند داشته باشم دُختر نیستم بی کیفیت ترین عکسم ثانیه ای 4 تا لایک بگیره.... دُختر نیستم روزانه 30 40 نفر سعی کنن باهام دوست شن و منم با ناز بگم نَه! نه عزیزم من پسرم یعنی: عکسام به زور 30 تا ل.. [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
ََAhooramazda
مجرد
1376-01-25
وزن: 82 - قد: 175
مازندران - همه جای ایران سرای من است((اما حیف هیچ جا بهشت گمشده نمیشه(گلوگاه)))
اسلام
دکترا و بالاتر
پیدا کردی ب منم بگو
نرفته ام
نمیکشم
n5250
206sd
..!!آریایی باش!!.. گفتار نیکــ\\\" پندار نیکــ\\\" کردار نیکــ\\\" عشق نزد خدا هست و بس عشق یعنی تنهایی با خدا

دنبال کنندگان

161 نفر

طرفداران

1 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

دعوت شدگان توسط این کاربر

ََAhooramazda تا کنون 4 کاربر را به جامعه مجازی ایما دعوت کرده است و بابت آن 200 امتیاز کسب کرده است.

شما هم میتوانید برای کمک در گسترش جامعه مجازی ایما از طریق ارسال دعوتنامه یا ارسال لینک دعوتنامه شخصی دوستانتان را به این سایت دعوت نمائید.

کد QR شخصی

حرف دل ََAhooramazda:
_
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

بــــچه کهـ بودیــ ــ ـمـ
چـ ــ ـه دل هـ ـ ــای بزرگـ ـ ـﮯ داشـ ـــتیــم
اکـــــ ـــ ـ ــنون کـ ــهـ بزرگـــــــ ـیم
چــ ـه دلــتــــ ــ ــنـــگیـــ ــ ـم
کــ ــــ ِ کاش دلــ ـ ـــهامـــون
بــــ ـــهـ بــزرگـﮯ بچــ ـگـﮯ بــود
کــ ـاش هـ ــ ـمان کودکــ ـﮯبودیــ ـم
کهـ حـ ـرفـهـایشـ ــ رـآ ـاَز نگــــ ـاهشـــ مــــــیــتـــوـآن خــوـآند
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

ایـن روزهــا….
به قـــــول پنـــاهی
دروغ گفتــــن را خــــــوب یـاد گرفتــــــــــه ام
حــال مـ ــن خــــــــوب است
خــوبِ خــوب
فقـط زیــــاد تا قسمتــی هــــوای دلــ ــم طوفــــانی
همــراه با غبـــارهـای خستگـــــــــــــی ست
و فکـر مـی کنـــم ایـن روزهـــا… خــدا
هـم از حـــرف هـای تکـــ ــراری مــ ــن خستـــه است
چـه حــس مشتـرکـــی داریــم مــ ــن و خـــدا
او…
از حــرف هـای تکـــ ـــراری مــن خستـــه است
و مـــن…
از تکـــ ــرار غـــــم انگیــز{-38-}روزهــــایم
مـی گوینـــد….
هـر وقــت دلـــت گرفــــــــت سکـــوت کـن
ایـن روزهــا….
هیــــچ کـس معنــای دلتنگـــ ـــی را
نمـی فهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


شهـــــــــر من اینجا نیستـــ !
اینجـــا...
آدم کــه نــهــ ...
آدمــــــک هایش , همه نـــــاجور رنگ بـی رنگی اند!
و جالـــب تــر !
اینجـــا هــــــــر کســی
هفتــــــاد رنگــــــ بــــــــازی میکند
تا میـــــــزبان سیاهــــی دیگــــــری باشـــد!
شهر من اینجا نیستـــ !
اینجــــا…
همه قار قار چهـــــــلمین کلاغ را
دوسـت می دارنـــد!
و آبرو چون پنیــــــــری دزدیده خواهد شد!
شهر من اینجا نیستـــ !
اینجــــا…
سبدهاشــان پر اسـت از
تخم های تهمــتی که غالبــــــا “دو زرده” اند!
من به دنبـــال دیارم هستـــم...
شهر من اینجا نیستـــ … شهر من گم شده استـــ

@ .. .. {-6-}
@ خـــــــــــــــــــــــــــــدا


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

بی ﻣﻘﺪﻣـــــهـ ﺑﮕــﻢ ...
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺭﻭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﻢ ...
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘـــــــﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻭ
ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻡ ﻭ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺑﺎﺯ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺯﻧﮓ ﺩﺭِﺕُ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﺑﻪ
ﺭﻭﻡ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ...
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺭﯼ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﻡ ...
ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺟﻮﺭﻭﺍﺟﻮﺭ ﺩﯾﺪﻣﺘﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ، ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻦ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺱ ﻧﯿﺴﺘﯽ ...
ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ... ﻫﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺧﻮﺑﯽ ...
ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻡ، ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﭘُﺮ ﺑﻮﺩ، ﻓﻘﻂ " ﺗﻮ" ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ
ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻢ ...
ﻓﻘﻂ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ...
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺭﻭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﻢ ...
ﺗﻮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﯼ ...
ﺗﻮ ﻋﺸﻘﯽ ...
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘــــــــــــــﻤﺖ، ﺧــــــــــــــﺪﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

مَــ ن خــــــ ــــــ ــــــآصــَّم...
حِـــسّــم خــــآصّــه...
صــــــ ــــ ــــــــــدام خــــآصّـــــــه...
اِبـــــــــراز احســــــاســـــــــاتَــــم خــــآصّــه...
حَـــرفام خــــآصّــه...
دوستــــیــــــــــم خــــآصّــه...
عشــــقــم
دوست داشتَنـَــــم
بـــوســـهــــ هام
قَــــرار هامـــ
خــــآصّــه...
مَــــن خــــآصّــم... خــاصِ خودَمَــم
خــــآصّــه... مَــن خاص ترینِ خاص هاستـــ....
خــــآصّــه...قَلـــبَم
خــــآصّــه... زنـــدگـــیم
خــــآصّــه... احـــساسِ خاصـــم
خــاصــهــ من بهـتــــریــن خــــآصّــه... دنیـــاست
تَقــــدیم بــهــ خــــــاص ترینم توی دنیــا

{-41-}♥ دوسـتت دارَمــــ ♥{-41-}
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

مرב مُرב !
وَقتـے ڪہ تَـפֿـتـے هایِمان شُـבنـב رِضازاבه !
مَرבمُرב !
وَقتـے ڪہ شاهزاבه هایمان شُـבنـב آغا زاבه
مَرבمُرב !
وَقتـے ڪہ آژانس شیشه اے و وقتے پهلواناלּ نمـے میرنـב
شُـבنـב چهار چنگولـے و اפֿراجـے ها
مَرבمُرב !
وَقتـے ڪہ ساسے مانکـלּ و اشکیـלּ ها شُـבنـב
آواز تنهایــے هاے هنزفری توی گوش
وَقتـے ڪہ عرق سگــے هایمان شُـבنـב
sKy.kOniAk.vOdka...
مَرבمُرב !
وَقتـے ڪہ مرבانگــے معنا شُـב בر ریش !
مَـــرב مُـــرב ! . . .....!!!
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

هــی رفـیق دهـه شـصـتـی:{-2-}
مـیدونم تـو جــــــــــــوونی پـیـــــــــر شـدی
میـدونـم آهـنـگ یـو یـو بـازی کـردنـت آژیـر قـرمـز بود...
میـدونـم واسـه دوچـرخـه و آتـاری مـعـدل 20 آوردی و هـرگـز نـخـریدن برات...
می دونـم کلاسـات پـر آدم بـود ...
میـدونم ...حـالا بـایـد هـم کلام نـسـل "جـاسـتـیـن بایـبـر" شـوی!!!
کسـایی کـه شلوار را تـا نـصـفـه کـشـیـده اند بـالا و افـتـخـار مـیـکـنـند!!!
سخـت اسـت رابـطـه ات بـا سـلـنـا و جنـیـفر و آنـجلیـنا!!!
سخـت اسـت فـهـمـیـدن عـجـیجـم و عجـقم!!!
ببـیـن مـنـو ، سـرتـو بـگـیـر بالا، گـــــــــریـه نکـن رفـیق،
در عـوض یـه مـرد و یـه زن واقـعـی بـار اومـدی
به سـلامـتـی هـمـه دهـه شـصـتـی هـا...
بـه سـلامـتـی مـا هـفـتادی هـا کـه داغـــــــــونـتـریـم!!!
دیدگاه 29 دیدگاه لایک 4
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.90.185.120