دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 3 لایک
melika


اطلاعات

سایر اطلاعات
melika
28 امتیاز
کاربر ايما
0000-00-00
زن - مجرد
اسلام

دنبال کنندگان

3 نفر

طرفداران

3 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

melika
melika
بَعْضے زَخْمْـ ها هَسْتَنْ کہ هیچْ وَقْتـ حَقیقَتاً خوبـ نِمیشَن
و بـا کوچیکتَرینْ کَلَمہ اے دوباره خـونْریزے مےکُنَنْ :)
6 لایک:
melika
melika
تَـهِ اتوبوس آن صَندَلےِ آخَرِ کِنآرِ شیشـه
بِهتَریـن جآےِ دُنیآست
بَرآےِ اینکِ مُچآلِه شَوے دَر خودَت
سَرَت رآ بِچَسبآنے بِ شیشه وَ زًل بِزَنے بِه یِک جآے دور
وَ فِکر کًنے بِ چیزهآیے کِ دوست دآرے
وَ فِکر کُنے بِ خآطِرآتے کِ آزارَت میدَهند
وَ گآهے چَشمآنت خیس شود، اَز حضور پُررَنگِ یِک خیآل
وَ یآدَت بِرَود مَقصَد کُجآست!
وَ دِلَت بِخوآهَد دًنیآ ب اَندآزِه هَمین گوشه اتوبوس کوچَک شَود
دِنجُ تنهآ
وَ آه بِکِشی اَز یآدآوَرےِ حِمآقَت هآےِ عآشِقانِه اَت
شیشِه بُخآر بِگیرَد
وَ تو با اَنگُشت بِنویسی "آیَندِه"
وَ دِلَت بِگیرَد اَز تَصَوُرَش
چشم هآیَت رآ بِبَندے
وَ تآ آخَرین ایستگآه دَر خود گِریِه کُنے...!
8 لایک:
melika
melika
عضو جدید: melika هم اکنون به جامعه مجازی ایما پیوست... {-35-}
9 لایک:
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.198.195.11