دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 3 لایک
melika


اطلاعات

سایر اطلاعات
melika
melika
28 امتیاز
کاربر ايما
0000-00-00
زن - مجرد
اسلام

دنبال کنندگان

3 نفر

طرفداران

3 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

melika
melika
تَـهِ اتوبوس آن صَندَلےِ آخَرِ کِنآرِ شیشـه
بِهتَریـن جآےِ دُنیآست
بَرآےِ اینکِ مُچآلِه شَوے دَر خودَت
سَرَت رآ بِچَسبآنے بِ شیشه وَ زًل بِزَنے بِه یِک جآے دور
وَ فِکر کًنے بِ چیزهآیے کِ دوست دآرے
وَ فِکر کُنے بِ خآطِرآتے کِ آزارَت میدَهند
وَ گآهے چَشمآنت خیس شود، اَز حضور پُررَنگِ یِک خیآل
وَ یآدَت بِرَود مَقصَد کُجآست!
وَ دِلَت بِخوآهَد دًنیآ ب اَندآزِه هَمین گوشه اتوبوس کوچَک شَود
دِنجُ تنهآ
وَ آه بِکِشی اَز یآدآوَرےِ حِمآقَت هآےِ عآشِقانِه اَت
شیشِه بُخآر بِگیرَد
وَ تو با اَنگُشت بِنویسی "آیَندِه"
وَ دِلَت بِگیرَد اَز تَصَوُرَش
چشم هآیَت رآ بِبَندے
وَ تآ آخَرین ایستگآه دَر خود گِریِه کُنے...!
8 لایک:
melika
melika
عضو جدید: melika هم اکنون به جامعه مجازی ایما پیوست... {-35-}
9 لایک:
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.167.75.28