دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 230 لایک
فرشته خانومم

فعلا روبه راه نیسم:) [درباره من]
این کاربر اطلاعات پروفایل خود را خصوصی کرده است
فرشته خانومم
فرشته خانومم
اون لحـ༊ـظه که...

میـ༊ـري تو فکـ༊ـرش و یهو ...

لبخـ༊ـند میـ༊ـزني خیـ༊ـلي خوبه...
امضا: روزگارم را سیاه کردند ان وقت میگویند شب است!خنده دارنیست؟اینجاتاپیراهنت را سیاه نکنی نمیفهمند چیزی را ازدست داده ای
5 لایک:
فرشته خانومم
فرشته خانومم
پرنده نیستم
که بگویی : "دوستت دارم" پرواز کنم ،
آدمم
چند روز بیشتر
عمر میکنم ....
امضا: روزگارم را سیاه کردند ان وقت میگویند شب است!خنده دارنیست؟اینجاتاپیراهنت را سیاه نکنی نمیفهمند چیزی را ازدست داده ای
7 لایک:
فرشته خانومم
فرشته خانومم
قبول نکردکه...:|
امضا: روزگارم را سیاه کردند ان وقت میگویند شب است!خنده دارنیست؟اینجاتاپیراهنت را سیاه نکنی نمیفهمند چیزی را ازدست داده ای
5 لایک:
فرشته خانومم
فرشته خانومم
گللللللللل
امضا: روزگارم را سیاه کردند ان وقت میگویند شب است!خنده دارنیست؟اینجاتاپیراهنت را سیاه نکنی نمیفهمند چیزی را ازدست داده ای
4 لایک:
فرشته خانومم
فرشته خانومم
اه نزدن که...
امضا: روزگارم را سیاه کردند ان وقت میگویند شب است!خنده دارنیست؟اینجاتاپیراهنت را سیاه نکنی نمیفهمند چیزی را ازدست داده ای
3 لایک:
فرشته خانومم
فرشته خانومم
گل نشدکه...
امضا: روزگارم را سیاه کردند ان وقت میگویند شب است!خنده دارنیست؟اینجاتاپیراهنت را سیاه نکنی نمیفهمند چیزی را ازدست داده ای
3 لایک:
فرشته خانومم
فرشته خانومم
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ،
ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ
ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ،
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ
به کسی که دوستش داری،
دلبسته باش نه وابسته
امضا: روزگارم را سیاه کردند ان وقت میگویند شب است!خنده دارنیست؟اینجاتاپیراهنت را سیاه نکنی نمیفهمند چیزی را ازدست داده ای
6 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.81.71.68