دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 67 لایک
...

کاش میشد برای ساعتی مُرد ... آن وقت است که میفهمی، چه کسی از نبودنت دق می‌کند و چه کسی ذوق ... دلم ساعتی مُردن می‌خواهد...!! [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
...
5700 امتیاز
کاردان
0000-00-00
زن

دنبال کنندگان

64 نفر

طرفداران

67 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل ...:
_
...
...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

حِیـفـــ نیسـتـــ

صُبـح بیـایَـد

وَ آبـان

رُوی چِشـمـ هـایِ پـاییـز دِلبَــری کُنَـد

وَ تُــو هَنُـوز

رُویِ بـی مِهـرِیِ دِلَـتـــ ایستـادِهـ بـاشـی

وَ بِـهـ آمَـدن فِکـر نَکُنـی ...؟!


#مريم_قليپور
امضا: اینکه دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر...؟!!
5 لایک:
...
...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

نَتَــرس

اینجـا تـاریـکـــ نیسـتـــ

اینجـا جـاییسـتـــ رُویـایـی مَخصُـوصِ تُـو

اینجـا پَشیمــان نِمیشَـوی

بِـدُونِ تَـرس دَر آن قَـدَمـ بُگــذار

فَقَـط کَمـی تَـرَکـــ دارَد

اینجـا قَلـبـــ مَـن اَسـتـــ ...!

.
امضا: اینکه دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر...؟!!
...
...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

برايـ ـــم مهم نيسـ ـــت چه ميشـــود؛

به همــــه ي باورهـ ـــايم سوگنـ ـــد

هيچ چيـ ـــزي برايــ ــم مهـ ـــم نيسـ ــت!

فراموشـ ــت نميکنـ ـــم

يک کـ ـــلام

و اين يعنـ ـــي

نهايـ ـــت خوشـ ــبختي ...!!

امضا: اینکه دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر...؟!!
9 لایک:
...
...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

مَــردِ مَن ...

اَز آن مَــردهــايـي نيستـــ کِـهـ بِپَسَنــدي

اَز آن مَــردهــايـي نيستـــ کِـهـ بَـــرايَـتـــ سِتــارِهـ بِچينَــد

فَقَــط اَز آن دَستِــهـ مَعدُود مَردهـايـي ستـــ کِــهـ

وَقتـي نِمي بينيَـش اِنگــار چيـزِ بُــزُرگــي کَمــ داري

چيــزي قَــدِ دُوستـــ داشتَــن هــايَـتـــ

کـِهـ بــا هيچکَــس تِکــــرار نِمـي شَـــوَد ...

امضا: اینکه دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر...؟!!
7 لایک:
...
...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

فَلسَفِـهـ ی تُـو را نِمـی دانَـمـ

اَمّـا فَلسَفِـهـ ی مَـن عـاشِقیسـتـــ !

تُـو مَـردانگِـی کُـن بِمـان

مَـن هَـمـ زَنـانِهـ دِلبَـری مـی کُنَـمـ ...


#فرناز_شریفی
امضا: اینکه دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر...؟!!
10 لایک:
...
...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

کُـودَکـــ کِـهـ بُـودَمـ گُمـان مـی‌کَـردَمـ

سَـردتَـر اَز بَستَنـی چیـزی وُجُـود نَـدارَد !

حـال کِـهـ فِکـر مـی‌کُنَـمـ

مـی‌بینَـمـ سَـردتَـر اَز بَستنـی

قَلـبـــ آدمـ هـایـی‌ سـتـــ کِـهـ

تـا مـی‌ فَهمَنـد دُوستِشـان داریـمـ

مـا را تَـرکـــ مـی‌کُنَنـد ...


#فاضل_نظری
امضا: اینکه دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر...؟!!
10 لایک:
...
...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

دِلَـمـ بَـرایَـتـــ تَنـگـــ شُـدهـ

هَمـانقَـدر کِـهـ نِمیـدانـی

هَمـانقَـدر کِـهـ نِمیفَهمـی ...

امضا: اینکه دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر...؟!!
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.80.227.189