دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 77 لایک
Mʀ.A

Everything I want I have..~ [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
Mʀ.A
1296 امتیاز
کاربر ايما
1373-02-02
مرد - مجرد
اسلام
نرفته ام
تُــو اِیـטּ #دُنیــآ ڪَسے ᓆـَدهـِ مَــטּ مَعروف نِــےجِدیــہ شُوخــہ (اَصلا مَلوم )نِـے

دنبال کنندگان

92 نفر

طرفداران

77 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل Mʀ.A:
_
Mʀ.A
Mʀ.A
Ψ ؋ـڪر تو سرہ ولے نیس راجع بـہ ڪسـہ خاصے Ψ

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: دیـدی نَـداریـم رَفـتـارایِ صَـحـیـح شِـنـیـدی مـیـگَـن یـارُو دارِهـ اَخـلـاقـایِ #سَـگـی
3 دیدگاه
· 36 لایک: و 26 نفر دیگر...
Mʀ.A
Mʀ.A
{-66-}

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: دیـدی نَـداریـم رَفـتـارایِ صَـحـیـح شِـنـیـدی مـیـگَـن یـارُو دارِهـ اَخـلـاقـایِ #سَـگـی
1 دیدگاه
· 47 لایک: و 37 نفر دیگر...
Mʀ.A
Mʀ.A
بیهوده سوختَم

دُرست مِثل یه سیگآر روشَن وَسط لَبهآی بَچه خوشگِلی کـــِ

اَز روی نآدآنی روشَن میکَرد نَه اَز روی خُماری

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: دیـدی نَـداریـم رَفـتـارایِ صَـحـیـح شِـنـیـدی مـیـگَـن یـارُو دارِهـ اَخـلـاقـایِ #سَـگـی
4 دیدگاه
· 44 لایک: و 34 نفر دیگر...
Mʀ.A
Mʀ.A
Ψ خِیلیا پِیِ حَر؋ـِ مُـ؋ـتَن Ψ

Ψ یارو سِڪتـہ میزَنـہ با یـہ عَڪسِ ی دَخـتر . Ψ

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: دیـدی نَـداریـم رَفـتـارایِ صَـحـیـح شِـنـیـدی مـیـگَـن یـارُو دارِهـ اَخـلـاقـایِ #سَـگـی
5 دیدگاه
· 49 لایک: و 39 نفر دیگر...
Mʀ.A
Mʀ.A
تَـــرسَــم اَز دَردِوٌدِلــ نِیســــتـ

اَز اِسّڪــرِیـن شـآتـِ بَعــدِشـهــِ

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: دیـدی نَـداریـم رَفـتـارایِ صَـحـیـح شِـنـیـدی مـیـگَـن یـارُو دارِهـ اَخـلـاقـایِ #سَـگـی
2 دیدگاه
· 49 لایک: و 39 نفر دیگر...
Mʀ.A
Mʀ.A
× ωـَ ـلــامتــے اوלּ ــایے ڪـــہ ×

× بَــכ مـا رو گف ــتـלּ ×

× مــاҐ פֿــوب شــونو گفــ تیـҐ ×

× כر פــال ــے ڪــہ جفت ــموלּ כروغ گفتــ یـҐ×

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: دیـدی نَـداریـم رَفـتـارایِ صَـحـیـح شِـنـیـدی مـیـگَـن یـارُو دارِهـ اَخـلـاقـایِ #سَـگـی
دیدگاه غیرفعال
· 49 لایک: و 39 نفر دیگر...
Mʀ.A
Mʀ.A
یـادَمـ نـی کـِیـ آخـَریـنـ بـار گـُفـتـَمـ سَـرِ حـالـَمـهـیـچـ حـِسـیـ نـَدارَمـ سـَرِ پـ ـاَمـ

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: دیـدی نَـداریـم رَفـتـارایِ صَـحـیـح شِـنـیـدی مـیـگَـن یـارُو دارِهـ اَخـلـاقـایِ #سَـگـی
1 دیدگاه
· 52 لایک: و 42 نفر دیگر...
صفحات: 1 2 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.81.110.186