دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 48 لایک
negar_z


اطلاعات

سایر اطلاعات
negar_z
نگار
2354 امتیاز
عضو رسمي
1368-05-20
زن
اسلام
تهران -

دنبال کنندگان

53 نفر

طرفداران

48 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

negar_z
negar_z
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
8 لایک:
zahra*دختر افتاب*
zahra*دختر افتاب*
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: همیشه میگوید ... زنانه پای این عشق می ایستم "مردانه دوستم داشته باش..."
4 لایک:
negar_z
negar_z
تنفس:شروع زندگیست
عشق:قسمتی از زندگیست
دوست خوب:قلب زندگیست
گاهی دلگرمی یک دوست
معجزه میکند

ولنتاین مبارک
7 لایک:
negar_z
negar_z
دوستای خوبم خدانگهدار
حلالم کنید
нσσмαη
нσσмαη
ﺩﺭ #ﺟﺎﻣﻌﻪ #ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭ ﯾﮏ #ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫد
ﺑﺮﺍﯼ #ﺍﺭﺿﺎﯼ ﻏﺮﯾﺰﻩ ﯼ #ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺵ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﺍﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺍﺯ
ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ #ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ #ﺑﯽ_ﻋﻔﺘﯽ ﻭ
#ﺧﺮﺍﺑﯽ ﻭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ #ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ
#ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﯼ #ﺑﺎﮐﺮﻩ #ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻨﺪ.
فریدون فرخزاد ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
#ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﮕﯽ ﺑﺎ
#ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮﻩ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ.
2 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.92.153.90