دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 253 لایک
...n e g i ..


این کاربر اطلاعات پروفایل خود را خصوصی کرده است
...n  e  g  i n...
...n e g i n...
{-16-}
امضا: تغییر نکنید!به خاطر اینکه ادمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید....وبدانید ادمهایی که لیاقتتان را دارند؛خود واقعی شمارا دوست خواهند داشت...
5 لایک:
...n  e  g  i n...
...n e g i n...
واقعا ملاکتون برا لایک کردن پستا چیه؟{-15-}
امضا: تغییر نکنید!به خاطر اینکه ادمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید....وبدانید ادمهایی که لیاقتتان را دارند؛خود واقعی شمارا دوست خواهند داشت...
8 لایک:
...n  e  g  i n...
...n e g i n...
تٓنهايِيم رو دوست دارٓم

نٓه زبانْ دارٓه كه دروُغ بِگه

نٓه دِل دارٓه كِه نامِهرٓباني كنهـ

نٓه دٓست دارٓه كه مٓرا پس

بزنهـ

امّا اُنقٓدْر مٓعْرفت دارِه كِه

رٓهايٓم نکن
IMG_20170612_114048.jpg
امضا: تغییر نکنید!به خاطر اینکه ادمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید....وبدانید ادمهایی که لیاقتتان را دارند؛خود واقعی شمارا دوست خواهند داشت...
7 لایک:
...n  e  g  i n...
...n e g i n...
کلا برنامه خواب و بیداریم بهم ریخته...
خوابم نمیبره{-72-}
امضا: تغییر نکنید!به خاطر اینکه ادمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید....وبدانید ادمهایی که لیاقتتان را دارند؛خود واقعی شمارا دوست خواهند داشت...
9 لایک:
...n  e  g  i n...
...n e g i n...
شبتون خوش{-35-}
امضا: تغییر نکنید!به خاطر اینکه ادمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید....وبدانید ادمهایی که لیاقتتان را دارند؛خود واقعی شمارا دوست خواهند داشت...
7 لایک:
...n  e  g  i n...
...n e g i n...
چقدر خسته کننده{-81-}
کیا انلاینننن؟؟؟؟
امضا: تغییر نکنید!به خاطر اینکه ادمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید....وبدانید ادمهایی که لیاقتتان را دارند؛خود واقعی شمارا دوست خواهند داشت...
6 لایک:
...n  e  g  i n...
...n e g i n...
باز تابستون شدو زاینده رودو بی اب کردن{-15-}
امضا: تغییر نکنید!به خاطر اینکه ادمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید....وبدانید ادمهایی که لیاقتتان را دارند؛خود واقعی شمارا دوست خواهند داشت...
7 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.196.107.244