دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 464 لایک
امید


اطلاعات

سایر اطلاعات
امید
مرد - مجرد
1366-06-16
خلخال
اسلام
عضو ارشد
161674 امتیاز

دنبال کنندگان

504 نفر

طرفداران

464 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه کاربر ارزشمند عضو برتر کاربر طلايي عضو ارشد

کد QR شخصی

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...! مکـــث میکنـــــم ...!
انگـــــار در " زیباییــ ــت " چیـــــزی را جـــــا گذاشتـــــه ام !
مثلــــــــــا"...
در صـــ ــدایت ...
آرامـــــ ـــش در چشـ ــــم هایـــــت ...
زندگـــــ ـــی و " تـــــــــمام هستی ام " را....
10632748_340541199442802_456659436642026451_n.jpg
ﺷﯿﺮ ... ﺧﻂ ...
ﺳـﮑـــــــﻪ ﯼ ﺯﻧـﺪﮔـﯿﻢ ﺷـﯿـــــــﺮ ﻧـﺪﺍﺭﺩ...
ﺍﻣــــــــﺎ ﻫـﻤـﯿـﻦ
ﺧـﻄـﯽ ﮐـﻪ
ﻣـــــــﺮﺍ ﺑـﻪ ﺗــــــﻮ ﻭﺻـــــــــــــــــﻞ ﻧـﮕـﻪ ﻣـﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ...!
10609482_1463626073897968_4251671715739012583_n.jpg
http://eima.ir/i/tmp/1410244336235031_
orig.jpg
10690283_1461369527470369_2398668477219149153_n.jpg
کل دنیا هم بگویند دوستم دارند.فایده ندارد
اما...
دوستت دارم های تو چه غوغایی می کنند...
10624561_346976638797913_3014748033037690785_n.jpg
تنهایی چیز های زیادی به انسان می آموزد
اما ۰۰۰۰۰۰ تو نرو !!!!بذار من نادان بمانم ۰۰
10675708_1461417130812880_7787163819806999589_n.jpg
یوسف و زلیخا رو بیخیال
من در همین پیراهن یادگاری تو
هزار سال جوانتر میشوم......
10670194_283070495215346_6628614626794114985_n.jpg
ﺳﺎﻝ ۱۳۶۰
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﺁﺑﺠﯽ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﻪ
ﺩﺧﺪﺭ : ﻋﻠﯿﮏ ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﻢ
ﺳﺎﻝ۱۳۷۰
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﻣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ
ﺩﺧﺪﺭ : ﺳﻼﻡ ﺭﺍﻣﯿﻦ ﺟﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭﯼ
ﺳﺎﻝ۱۳۸۰
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﺩﺧﺪﺭ : ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﺸﻘﻢ
ﺳﺎﻝ۱۳۸۵
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻮﺑﯽ؟
ﺩﺧﺪﺭ : ﺱ ﻋﺴﯿﺴﻢ ﻣﺮﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻋﻘﺸﻢ
ﺳﺎﻝ ۱۳۹۰
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺷﮒﻠﻢ ﮐﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟
ﺩﺧﺪﺭ : ﭼﻄﻮﻝ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻋﺠﻘﻢ ﻧﯿﺘﯽ ﻣﻦ ﺩﺗﻨﮕﺘﻢ
ﺳﺎﻝ۱۳۹۱
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ
ﺩﺧﺪﺭ : ﺱ ﭼﻄﻮﻟﯽ ﻋﺠﻘﻢ ﻗﻤﻘﻤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻮﻟﯽ ﺩﯾﺪﻫﻤﻨﻮ
ﺩﻭﺩ ﻧﺪﺍﻟﯽ ﺑﻘﻮﻟﻢ
ﺳﺎﻝ۱۳۹۴
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ
ﺩﺧﺪﺭ : ﻫﻨﺘﻘﻦ ﺗﺨﻬﺮﺗﻬﺦ ﻫﻌﺘﺮﻫﺘﺜﺨﺤﻨﺤﺨﺮ
ﺳﺎﻝ ۱۳۹۶
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ
ﺩﺧﺪﺭ : 中航网群. 中国航空集团公司, 中国
ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻨﮕﯿﻨﻪ ﯾﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ(hahaha)
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.196.26.1