دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 203 لایک
✘دردونه ایما✘


اطلاعات

سایر اطلاعات
✘دردونه ایما✘
11516 امتیاز
عضو فعال
1393-04-28
زن - مجرد
اسلام
وزن: 55 - قد: 168
perspolis... ermiya qasemi.. mOsavi.. line... tanhaiiiii... dustaye majaziiiiiiye khOl o chelam.. ♫ ♪ ♫ ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █♫ ♪ ♫

دنبال کنندگان

294 نفر

طرفداران

203 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل ✘دردونه ایما✘:
_
✘دردونه ایما✘
✘دردونه ایما✘
☜عشــــق میخــــــوای رفیـــــق؟ ☞

♥صفحه اول شناسنامتو باز کــــن.♥

✕ اسم 3 نفر هستش ✕

☆خــــــودت☆
☆بــــــابــــــات☆
☆مــــــــادرت☆
امضا: بـــامـــن تــــلـــخ حــــرفــــ نـــزن مــــن خــــودمـــــــ زهــــرمــــارمــــــــــ...
✘دردونه ایما✘
✘دردونه ایما✘
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: بـــامـــن تــــلـــخ حــــرفــــ نـــزن مــــن خــــودمـــــــ زهــــرمــــارمــــــــــ...
6 لایک:
✘دردونه ایما✘
✘دردونه ایما✘
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: بـــامـــن تــــلـــخ حــــرفــــ نـــزن مــــن خــــودمـــــــ زهــــرمــــارمــــــــــ...
8 لایک:
✘دردونه ایما✘
✘دردونه ایما✘
+اِمرُوزَم +خِیلی فَرق دآرِه بآ +فَردآمـ+

+زِندِگیمـ+ فیلمـ شُدِهـ خُودَم +کآرگَردآنـ+

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: بـــامـــن تــــلـــخ حــــرفــــ نـــزن مــــن خــــودمـــــــ زهــــرمــــارمــــــــــ...
✘دردونه ایما✘
✘دردونه ایما✘
تُو یِ جَمعی مَشرُوب میخُوردَن

پیری نُوبَتِهـ سَلآمَتی دآدَنَش رِسید

گُفت : بِخُوریم بِه سَلآمَتی دُو بُوسِه

کِهـ وَقتِه گِرِفتَنِش یِکی اَز اُون دُو نَفَر مُتِوَجِه نِمیشِه

میگَن : دُو بُوسِه ؟

میگِهـ : آرِهـ پِسَرَم

میخَندَن بِهِش

هَمِه سآکِت شُدَن یِکی پِیک رُو نِگَه دآشت

گُفتَن : حآلآ بِهـ سَلآمَتی کُدآمـ دُو بُوسِه ؟

گُفت : اَوَلیش وَقتیِهـ کِهـ بَچِه بِ دُنیآ میآد وَ مآدَرَش صُورَتِشُو میبُوسِه وَ بَچِه مُتِوَجه نِمیشِه

دُوُمین بُوسِه وَقتی کِه مآدَر فُوت میکُنِه وَ بَچِه گُونِه مآدَرَش رُو میبُوسِه وَ مآدَر مُتِوَجِه نِمیشِه

بَعضیآ پِیک تُو دَستِشُون خُشکـ شُد وَ بَعضیآ هَم اَشکـ اَز چِشمِشُون رَوآن شُد

بِهـ سَلآمَتی تَمآمِه مآدَرآ

(:
امضا: بـــامـــن تــــلـــخ حــــرفــــ نـــزن مــــن خــــودمـــــــ زهــــرمــــارمــــــــــ...
5 لایک:
✘دردونه ایما✘
✘دردونه ایما✘
||زَمین|| اَگِـ خُوب بُود ||خُدآ|| نِمیرَفتـ اُون ||بآلآ||
امضا: بـــامـــن تــــلـــخ حــــرفــــ نـــزن مــــن خــــودمـــــــ زهــــرمــــارمــــــــــ...
9 لایک:
✘دردونه ایما✘
✘دردونه ایما✘
× نَسلی هَستیمـ کِـ تُو +اینتِرنِت+ دُوستـ شُدیمـ×

× تُو +اینتِرنِت+ عآشِق شُدیمـ×

× تُو +اینتِرنِتـ+ بِهِمُون خیآنَتـ شُدِهـ×

× فَقَط +اینتِرنِتـ+ تُوآلِتـ نَدآرِهـ مَن نآرآحَتَمـ×

(:

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: بـــامـــن تــــلـــخ حــــرفــــ نـــزن مــــن خــــودمـــــــ زهــــرمــــارمــــــــــ...
9 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.161.40.41