دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 140 لایک
raha92

من خودمم همین......... [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
raha92
رها
4683 امتیاز
کاردان
1376-09-27
زن - مجرد
اسلام
گلستان -
دیپلم
زن هستم و سربازی ندارم
نمیکشم
sony xperia m
دوس داشم مهندس شم مامیم فرستادم انسانی.........تو شهرستان تیم والیبالمون اول شد...واسه استانی ربات دستم کشیده شد و دیکه نتونستم ادامه بدم....کلا همیشه رویاهام سراب بوده.......اما هنوز امیدوارم.......چون خدا رو دارم هرچقدم ک بد باشم بازم دارمش....

دنبال کنندگان

187 نفر

طرفداران

140 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل raha92:
_
raha92
raha92
ایما خوش....بابای
امضا: گرگ نبودم اما خیلی با گرگا سروکار داشتم ......بام کاری نداشته باش
raha92
raha92
.

دختر است دیگر …

بعله از اتاق فرمان اشاره میکنن که پسر است ، فقط شبیه دختراست
امضا: گرگ نبودم اما خیلی با گرگا سروکار داشتم ......بام کاری نداشته باش
raha92
raha92
ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ

ﻧﮕﺎﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺯﺭ ﻧﺰﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ یه ﻫﻔﺘﺲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ
امضا: گرگ نبودم اما خیلی با گرگا سروکار داشتم ......بام کاری نداشته باش
raha92
raha92
.

” دهن منو وا نکن “چیست ؟

تهدیدی تو خالیست که معمولا

با جمله “وا کن ببینم چه … می خوای بخوری” خاتمه می یابد
امضا: گرگ نبودم اما خیلی با گرگا سروکار داشتم ......بام کاری نداشته باش
raha92
raha92
ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ ۱ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﺷﻪ

بعد ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ :

ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺎ ۱ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ !

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻮﻝ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻧﺪﻡ جوک جدید شهریور 1393

ﯾﻨﯽ ﻣﺎ ۴ﻧﻔﺮ ﮐﻪ منهدم شدیم ،

ﺧﻮﺩ ﺗﺎﮐﺴﯿﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ

.
امضا: گرگ نبودم اما خیلی با گرگا سروکار داشتم ......بام کاری نداشته باش
raha92
raha92
پسر داییم ﺍﺯ ﻣﻬﺪﮐﻮﺩﮎ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﻴﮕﻪ: ﺷﻌﺮﺑﺮﺍﺕ ﺑﺨﻮﻧﻢ؟
ﻣﻴﮕﻢ:ﺑﺨﻮﻥ ﻋﺰﻳﺰﻡ!
ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩ: ﺩﺧﺘﺮﺍﻱ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ !!
ﺧﻮﺷﮕﻞِ ﺧﻮﺷﮕﻼﺷﻮﻥ
ﺭﮊ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻟﺒﺎﺷﻮﻥ !!
ﺑﮑﺸﯽ به ﺍﻭﻥ ﻟﭙﺎﺷﻮﻥ !!!
ﺁﺩﻡ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ !!!
ﻣﻴﮕﻢ:ﺍﻳﻨﻮ ﮐﻲ ﺑﻬﺖ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ؟…..
ﻣﻴﮕﻪ:ﻣﺮﺑﻴﻤﻮﻥ ﻧﻴﻮﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ (ﺁﻗﺎﺟﻤﺎﻝ)ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺳﺮﻭﯾﺲﺑﺎﻫﺎﻣﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ جوک جدید شهریور 1393
امضا: گرگ نبودم اما خیلی با گرگا سروکار داشتم ......بام کاری نداشته باش
raha92
raha92
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ : ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺎﻝ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺧﻨﮏ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﻮﯼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮏ ﺗﯿﺮ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺭﮔﺒﺎﺭ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻃﻮﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮ ﻧﯿﺰﻩ ۲ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﯿﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮏﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻓﺤﺶ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺁﻥ ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ جوک جدید شهریور 1393
امضا: گرگ نبودم اما خیلی با گرگا سروکار داشتم ......بام کاری نداشته باش
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.81.102.236