دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 103 لایک
❥міss

٭تــکـلــــــــیــفــم٭ بــا ☜٭خـودمــم☞ ٭مـــــــــــعـلــوم ٭نــیــســت ٭ تــو ٭دلـم٭دَردِه ، ٭رو ٭لبام ٭خـ✘٭ــــــــــــنــده ... [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
❥міss
زن - مجرد
1394/04/01
مازندران
دکترا و بالاتر
زن هستم و سربازی ندارم
نمیکشم
عضو فعال
11261 امتیاز

دنبال کنندگان

153 نفر

طرفداران

103 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال

کد QR شخصی

نگاهم اما...

گاهي حرف ميزند...

گاهي فرياد ميكشد...

و من هميشه به دنبال كسي ميگردم

كه بفهمد يك نگاه خسته

چه مي خواهد بگويد..
دیدگاه 3 دیدگاه لایک 28
+19
بي حس شده ام از درد !
از بغــض !

فقط گاهـی

خـط ِ اشکی… میسـوزانـد صـورتـم را.
3wxvlar5y220rqudmrhc.jpg
دیدگاه 7 دیدگاه لایک 24
+15
دلــــــــــم برا روزایی که نمیشناختمت تنگ شده!!!

روزایی که بهم میگفتیم شما!!!

روزایی که دسته همو نمیگرفتیم از خجالت!!!
روزایی که اگه میخواستیم بغله هم بشینیم یه وجب بینمون فاصله بود!!!
روزایی که اسمه همو بی دلیل صدا میکردیم تا اون (جانم) رو بشنویم!!!
روزایی که از یه ثانیه بعدمون خبر نداشتیم ولی برا چند ماهه بعدمون حرف میزدیم!!!

روزایی که از کجا تا کجا میرفتیم تا فقط چند دقیقه همو ببینیم!!!
روزایی که هرروز از هم میپرسیدیم چقدر دوسم داری؟؟؟ تنهام نمیزاری؟؟؟

روزایی که اسمه همدیگرو همه چی سیو میکردیم جز اسم خودمون!!!
روزایی ک تو بارون منتظرت بودم!!
روزایی کـــــــــه…..
کاش هیچوقت نمیشناختیم همو!!!
من که باختم!!! توام باختی؟!! کی برده پس؟؟؟
این دنیای نامرد
سلام عشق من...
آخ ببخشید یادم رفته بود...
چند وقته دیگه ماله من نیستے...
شدی عشق غریبه ها...
عشق غریبه ها چند تا سوال بپرسم ازت؟
کنارش راحتے؟
روش حساسے؟
آره؟
واسش غیرتے میشے؟
سرش داد میزنے؟
اسمش چی سیو شده تو گوشیت؟
عشقم؟نفسم؟زندگیم؟همه کسم؟
اونم شده همه کست؟
شده نفست؟
شبا بهش میگے؛شب بخیر خوب بخوابے‌ زندگیم؟
چند بار تا حالا بهش گفتے؛دوست دارم؟
از همونا که وقتی بهم میگفتے دلم میریخت...
چند بار تا حالا با هم رفتید بیرون؟
وای پشته فرمون دستای اونم میگیری؟
دست تو دستش دنده عوض میکنے؟
همش بهش گوشزد میکنے که مراقب خودش باشه؟
یادته به من میگفتے؛بدونه تو دیوونه میشم؟
یادته تو بغلت بودم گفتم؛اگه بری چیکار کنم؟
ابروهات گره خورد تو هم و گفتے؛هیس...
من قرار نیست از پیشت برم...
آخ پس کوشے لامصب؟
توام که بهم دروغ گفتے...
توام که رفتی نامرد...
آخ که چقدر دلم هوای دروغاتو کرده...
دروغات خیلے قشنگ بود با اینکه دروغ بود اما واسم دنیاییو ساخت که حتے تصورشم نمیکردی...
2015-07-08-05-19-50_deco.jpg
دیدگاه 3 دیدگاه لایک 36
+27


ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﻥ ﯾﺎ ﺩﺧــﺘﺮﮮ
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﮮ ﺑﻪ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﺮﻭﮮ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻫﺮ ﮐﺴﮯ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺘﺖ " ﺷﺪ " ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺧﺘﺮﺕ " ﻧﯿﺴﺖ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﺏ " ﺳﻼﻡ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ " ﻋﻠﯿﮏ " ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮯ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻥ
ﺧﺎﻟﮯ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ " ﻣﺮﺩ "
ﺑﺎﺷﮯ ﻧﻪ " ﻧﺮ ✔..."
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ " ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ " ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ
ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﮯ ﻧﻪ " ﺯﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭﯾﺖ " ﺭﺍ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ " ﯾﮏ "
ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﮯ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﮮ " ﯾﮏ " ﺩﺧﺘﺮ " ﻣﺮﺩ "
ﺑﺎﺷﮯ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺯﻥ " ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺩﺧﺘﺮ " ﺗﻮﺟﻪ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ " ﭘﺎﮎ " ﺑﺎﺷﺪ ✔
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﮮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮮ
ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ " ﻋﺸﻖ " ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﮯ ﻧﻪ ﺑﺎ
" ﻫﻮﺱ " ﻟﺒﺶ ﺭﺍ ✔
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ " ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﮯ ﻧﻪ "ﭼﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮ ✔"
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺩﻝ " ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ " ﻧﯿﺴﺖ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺯﻥ " ﺣﺴﺎﺱ " ﺍﺳﺖ؛ﻣﮯﺷﮑﻨﺪ ✔
ﺍﻧﻮﻗﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﯽ ﻣﺮﺩ ,,,,,,,
2015-07-08-05-22-31_deco.jpg
دیدگاه 2 دیدگاه لایک 36
+27
✍گُــفــتـے : رِفــیــقــیــم؟ گُــفــتَـم : آرِه ➣

✍گُــفــتـے : یِــڪ ســـال؟ گُــفــتَـم : نَهـ ➣

✍گُــفــتـے : تـا آخَـرِ عُـمـر؟ گُــفــتَـم : نَهـ ➣

✍گُــفــتـے : تـا قـیـامَـت؟ گُــفــتَـم : نَهـ ➣

✍گُــفــتـے : پـَس تـا کِـی؟ گُــفــتَـم : رِفـاقـَتِ مـا تــا نـَـدارِهـツ

✔★بــــــه مــــــن شــــــلیــــــک کـــــــن رفیق‌※✔

✔★حــــــتـــے اگــــر بــــه هـــدف هـــم نـــزنــــــے※✔

✔★بــــرایـــــت خـــــواهــــــم مـــــــــرد ※✔


ببینـــ منــ اهلـــ حرفـــ نیستمـ
غمــــ داشتے بیا
نصفـــــ بہ نصفـــ

تقدیم به رفقا

.
??✋٭☆★٭بِه بَعضیام بآس گُفت٭★☆٭✋??

☜بآشه شُما جلو، ما اُون پُشتیم•••

✘ولی اُون رآهی کِه میری، گُرگآشو ما کُشتیم•••

☜بآشه شُمآ خِیلی خَفَن•••

✘وَلی اُون گُنده هآتون هَم جِلو مآ خَفَن•••

☜بآشه شُما خُوشْکله جَمع•••

✘امآ بِمآ نِمیخوری پَس بُُکن خُودِتو خُوشْکِلِه جَمعْ•••

☜بآشه شُمآ بِهتَرینْ•••

✘شَرکَم کُن اینقَد تو اَعصابْ مآ نَرینْ•••

☜بآشه شُمآ تو دِل برو•••

✘وَلی قَلب ما پُُلمپه پَس بَرگَرد بُرو•••

☜بآشِه مآ لآشى•••

✘وَلی اینقَد خَزی کِه نمیتونی اَندازه مآشى•••
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 27
+18
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.225.59.14