دیجیتال ویترین اشتراک VIP

توضیحات گروه

:")

کاربران گروه

13 نفر

طرفداران

10 نفر

آخرین بازديدکنندگان گروه

مدیران گروه

2 نفر

FOrEver FOrgoTTen

گروه عمومی · 13 کاربر · 36 پست · شناسه گروه: 4070 · دسته بندی: گوناگون

مطالب ارسال شده در گروه FOrEver FOrgoTTen

از عوامل بیکاری{-61-}
Photo-0016_e1.jpg
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقطه سرخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیدگاه 7 دیدگاه لایک 4
{-66-}
Screenshot_2018-09-23-21-51-22.png
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقطه سرخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیدگاه 4 دیدگاه لایک 7
بععضیا هم اونقد بی جنبن ک جنبه احوال پرسی هم ندارن.{-66-}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقطه سرخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیدگاه 4 دیدگاه لایک 9
بودنت بر هر دردم دوا و کیمیا بود
دوست داشتنت اکسیر جوانی زندگیم بود
{-66-}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقطه سرخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در خیالم #باخیالت بیخیال عالمم . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقطه سرخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیدگاه 4 دیدگاه لایک 12
+3
اینجا یکی قلبشو #باخته . . .
Screenshot_2018-09-23-22-00-34_e1.jpg
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقطه سرخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیدگاه 11 دیدگاه لایک 11
+2
[ طُ نَباشی مَن بِه یِک پِلک زَدَن خواهَم مُرد (: ♡ ]
دل بــی تــــ♥ـــو بهـ جــان آمــد وقــتَست کــِهـ بـاز آیــی
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 25
+16
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.196.26.1