دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آنلاین 14 لایک
tahoora


اطلاعات

سایر اطلاعات
tahoora
طهورا
2029 امتیاز
عضو رسمي
0000-00-00
زن - مجرد
اسلام
تهران - تهران

دنبال کنندگان

11 نفر

طرفداران

14 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

tahoora
tahoora
هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلافاصله در دیگری باز می شود
اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم
امضا: سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
5 لایک:
tahoora
tahoora
قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند.
بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید
امضا: سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
5 لایک:
tahoora
tahoora
[Bآموخته ام که بهترین و نزدیکترین و دلسوزترین دوست فقط خداست
امضا: سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
4 لایک:
tahoora
tahoora
آموخته ام که وقتی سکوت ساده لوحی ست باید فریاد زد
امضا: سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
5 لایک:
tahoora
tahoora
هوس آمدن این جمعه نداری آقا !!!!!!!

{-31-}{-31-}{-31-}
55939615438188176224.gif
امضا: سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
6 لایک:
tahoora
tahoora
عصر یک جمعه دلگیر دلم گفت بگویمبنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده استچرا آب به گلدان نرسیده استچرا لحظه باران نرسیده استهر کس که در این خشکی دورانبه لبش جان نرسیده است به ایمان نرسیده استو هنوزم که هنوز است ، غم عشق به پایان نرسیده استبگو حافظ دلخسته ز شیراز بیایدبنویسد که هنوزم که هنوز استچرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده استچرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است

خداوند گواه است دلم چشم به راه استودرحسرت یک پلک نگاه استولی حیف نصیبم فقط آه استتویی آئینه ،روی من بیچاره سیاه استوجا دارد از این شرم بمیرم که بمیرمعصر این جمعه دلگیر وجود تو کناردل هر بی دل آشفته شود حس
امضا: سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
5 لایک:
tahoora
tahoora
ای آخرین توسل سبز دعای ما

آیا نمیرسد به حضورت دعای ما؟

شنبه، یکشنبه... دوباره سه نقطه چین…

بی تو چه زود میگذرد هفته های ما
88-4-26(RASHIDAH).jpg
امضا: سکوت خطرناک تر از حرفهای نیشداراست کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به تلخی به شما خواهد گفت
5 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.81.254.212