دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آنلاین 940 لایک
تمنا

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهي که بلغزد بر من! من خودم هستم و يک حس غريب، که به صد عشق و هو س مي ارزد ... [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
تمنا
179296 امتیاز
عضو ارشد
0000-00-00
زن

دنبال کنندگان

1791 نفر

طرفداران

940 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه کاربر ارزشمند عضو برتر کاربر طلايي عضو ارشد

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

تمنا
تمنا
گنج هایم

گــَنــج هــایم کــو...؟؟

چــَنـد روزیـســت ، نــَدیــدَمت

نــگاهم کــُـن ،

فـَقیــــرانه

بـــراهــَـتـــــ، مــانده ام...{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
تمنا
تمنا
ای اجــابت آرزوهـــای مــــکرر

در کنـــار ِ تــو بـــودن

زیســـتن در روشـــنایی

پـــرواز تا اوج آســـمانـهاســتـــ.......{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
تمنا
تمنا
پشت به پشت خاطره ها

 

پشــت به پشـــت ِ خـــاطره ی ِ دســـتان ِ گرمــت 
بهــــار را 
ســـلام دوبـــاره گفــته ام

امــــا

کــاش بـــدانــی 
هــیچ بهـــاری 

بی حضـــور ِ تو 

بــــــــهار نمیــشــــود ....{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
تمنا
تمنا
ای عقـــل 
دســـتم به دامنــتــــــ 

دل ســـوی چشـــم او رفـــته استـــــ و ُ 

بــَــر 
...
نـــگشـــته استــــــ..... {-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
تمنا
تمنا
در ســــتایش  ِ چشــــمهایــت 
شــعری نــمیتوان گفت 
خاضـــعانه 
تنــها بــاید 
تماشـــا کــرد ، مســت شد ، رهــا شد ...{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
تمنا
تمنا
بــخوان مــرا
بــِنـــام

کـه از لــبان تــو 
چــو
نــامـــم بــرده میشـود

دوبــاره پــاک مــیشوم 
دوبـــاره زاده مـــیشــوم.......{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
تمنا
تمنا
سَــر از این کابـــوس 
بـــرنمیـــدارم

هــربار 

کـــسی در مــیزند ُو
تــو 
نیــــستی... {-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.226.41.91