دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آنلاین 940 لایک
تمنا

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهي که بلغزد بر من! من خودم هستم و يک حس غريب، که به صد عشق و هو س مي ارزد ... [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
تمنا
179296 امتیاز
عضو ارشد
0000-00-00
زن

دنبال کنندگان

1791 نفر

طرفداران

940 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه کاربر ارزشمند عضو برتر کاربر طلايي عضو ارشد

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

تمنا
تمنا
در بی  روزنی ِ شبی تاریک

مـَـن بـودم و ُ سپیدی ِ یاد ِ تو

وُ ثانیه های ِ سبزی

که دریـــچه شــــدند

به فــــردایی خیـــال انــــگیز ......{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
5 لایک:
تمنا
تمنا
درهوای تو

در هـــوای ِ تــو
همــیشه میـــمانـَـم
هیــچ بــادی
دســت ِ دلــم را
از هــوای ِتــو دور نمیــــکند........{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
5 لایک:
تمنا
تمنا
ذرّه ذرّه میمیــــــــــرَم
هـر روز ببیــنم َت

امــــــــا

نــگویــی

دوُســت َت دارم ...{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
5 لایک:
تمنا
تمنا
نـَبودن َت
از مـَـن مُــعترضی ساخته َست
تــحـَصـن کـُننده ای
در حــیاط ِانتـــظار ....{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
5 لایک:
تمنا
تمنا
بیا از بام ِدلتنـــگی 
چِـکّه کنیـــــم
جــاری شــویم 
میان رود ِ دیـــــــدار .....{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
7 لایک:
تمنا
تمنا
گمــان مـَـــبر

رَفــتنَ ت

آواری شــــد

بر ســـــرم

 

جـــوانه زده ام

از خــرابـــه ها

بــارهــــا .....{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
7 لایک:
تمنا
تمنا
کســی بجز من 
تو را 
نَسـروُده َ ست 
آنگونه که 
کسی چون مَن 
تو را
عاشق نَبوده َ ست ......{-35-}{-35-}{-35-}
امضا: نگران افتادنمون نیستم.خداهوامونوداره...
8 لایک:
صفحات: 3 4 5 6 7 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.226.41.91