دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 94 لایک
sanaz

« اعوذ باالله من نفسی » سنگ از آسمون بباره صخره جا نمیزنه [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
sanaz
ساناز
16623 امتیاز
حرفه اي
1374-09-07
زن
- مشهد
سفر. کتاب . وبلاگم . خانوادم . شعر ، پرسپولیس ، والیبال ، قرمز و بنفش ، کنگفوتوآ ، سیب www.sanimoon.blogfa.com www.langar-gah.blogfa.com Instagram : @sanaz74mirzaee

دنبال کنندگان

115 نفر

طرفداران

94 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل sanaz:
_
sanaz
sanaz
همیشه یک نفر را داشته باشید
که وقتی از زمین و زمان شاکی شدید،

بشود وکیل و حق را فقط بدهد به شما
حالا میخواهد
حق با شما باشد
یا نه
اصلا مهم نیست
یک نفر که
ترجیح مکررش،
.
اولویت اکیدش
به همه ی دنیا فقط شما باشید

یک نفر که وقتی در غربت دنیا گم و گور شدید
با یک "دیوونه غصه ی چی رو میخوری؟
من که هستم" گفتن گند بزند
به همه ی دلتنگی ها
به همه ی درد ها
به همه ی تنهایی ها...
یک نفر که وقتی خسته روبروی دنیا زانو زدید
فقط با دیدن پیامش بلند شوید
و با همان دنیا تا آخر دنیا بجنگید
نه با دیدن چشمانش
و نه حتی با شنیدن صدایش
بلکه فقط با دیدن پیامش
همین!

امضا: Mirror
8 لایک:
sanaz
sanaz
همه ی دل خوشی ام آخر شب ها این است

دو سه خط با تو سخن گفتن و آرام شدن...

امضا: Mirror
6 لایک:
sanaz
sanaz
می خرامد در میان سبزه زار
دختر ناز بهار
بر تن اش پیراهن سبز گل آرای حریر
گیسوانش خوشه ی زرین گندم
ساقه هایی ریخته تا ساق پا چون آبشار
گونه هایش سیب سرخ و
گردن آویزش تمشک و
بر لبش شهد انار
می خرامد در میان سبزه زار
دختر ناز بهار
میزند بر سبزه های دامنش چین چین گره
تا گره از کار دنیا وا شود
می نشیند بر لب جو
می سپارد غصه ها را دست آب
تا زلالی ها بشوید آنچه مانده از غبار
دورتادورش چکاوک های شاد
رقصشان میگیرد از آواز برگ
میزنند از نم نم باران، سه تار
میخرامد در میان سبزه زار
دختر ناز بهار
مردمان جشن های یادگار
میزنند از شهر بیرون سوی او
دست در دست نسیم
پا به پای جویبار
تا تمام سیزده ها را به در باشند باهم
رهسپار دشت و صحرا
عازم کوه و کمر باشند باهم
تا ببالد
تا برقصد
تا بخندد
در میان سبزه زار
دختر ناز بهار ...


شهراد میدری
امضا: Mirror
4 لایک:
sanaz
sanaz
دلتنگی شعر نمی خواهد
موسیقی می خواهد،
موسیقی صدای تو !
که آرام در گوشم
می پیچد ،
وقتی عاشقانه می گویی؛

"دوستت دارم ."
امضا: Mirror
4 لایک:
sanaz
sanaz
بگذار بگویند مغرور است
بگذار بگویند چشم به نگاهِ هیچکس نمی دوزد !
اصلا بگذار هرکه هرچه می خواهد بگوید
تو که بیایی
خواهند دید
آن مغرور
تنها
ناز و نیازش را
خرجِ هر غریبه ای نمی کرده
بگذار ببینند عاشقی می کند
می خندد
در آغوش می گیرد
چشم می دوزد
اما
تنها به نگاهِ تو
بگذار هرکه هرچه می خواهد بگوید
تو که بیایی
دنیا
آن رویِ مرا خواهد دید
آن رویِ پنهانم را
آن رویِ
عاشقم را
امضا: Mirror
5 لایک:
sanaz
sanaz
ﺍﻣﺸﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﺩ
ا
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻋﺒﺎﺩﺗﺶ ﮐﻨﻢ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﯿﺎﯾﺸﺶ ﮐﻨﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻨﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ ﺑﮕﻮﯾﻢ

ﺍﻣﺸﺐ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻢ
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻣﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ

ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﺍﻡ
ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺩﺭ ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺶ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ
ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭﻡ
ﺑﺎﺭ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﮕﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ
ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﮐﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭﺵ
ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺍﺷﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻟﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺎﺭ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ،
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﻤﺎﻧﯽ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻡ

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻋﻬﺪﻡ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺏ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ...
ادامه در کا
امضا: Mirror
4 لایک:
sanaz
sanaz
مستي
هميشه از شراب نيست...
يك جفت چشم قهوه اي
يك فنجان اسپرسو
اندوه
ميزدايد
مست ميكند
تو
از لب فنجان بنوش
من
از لب تو
ديوانگي ام حتمي ست ...

امضا: Mirror
5 لایک:
صفحات: 3 4 5 6 7 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.234.0.2