دیجیتال ویترین
کانال ایماگرام
آفلاین 201 لایک
ستاره یخ زده/3

ی دختر عجیب و متفاوت ...به اطرافیانم ثابت شده ام.!تو رو... هنوز نمیدونم... اما زود شناخته میشم و دیر درونمو میفهمییی [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
ستاره یخ زده/3
ستاره...
27747 امتیاز
عضو ويژه
1380-02-08
زن - مجرد
اسلام
کرمانشاه -
وزن: 50 - قد: 160
نمیکشم
ﭼﻪ ﺗﻠﺨــــــــــﻪ …!ﺧــــﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒــــﻮﺭ ﺑﺸے ﺑﺰﺍﺭے ﺑﺮےﺍﻣﺎ.... ﺩﻟـــــــﺖ ﺑﺎﻫــــﺎﺕ ﻧـــــﯿﺎﺩ ∷ﺭﺍﺳﺘــــــﺶ ﺭﺍ ﺑﺨــﻮﺍﻫے ...ﻣـــے ﺩﺍﻧﻢ !!ﺣﺴــــﺶ ﻣــے ﮐــﻨﻢ ,ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮے ﻫﺴــﺘے...ﺑــــــــــﺎﺵ !ﺣﺴــــــﺎﺩﺕ ﻧﻤے ﮐﻨــــﻢ ﺍﺻــــﻼ ... فلسفه ﺭﻓﺘــــﻨﺖ ﻫﻤـــﯿﻦ ﺑــﻮﺩ !ﺍﺻﻼ

دنبال کنندگان

197 نفر

طرفداران

201 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

ستاره یخ زده/3
ستاره یخ زده/3

منو رو نگاه کردین؟

من:بله!

چی سفارش میدین؟

هوووم/یه فنجوون قهوه سمی

!!تلخ یا شیرین؟؟

هه/این بار شیرین/شیرین!

بااشه/میارم خدمتتون/نوشته خودم/دوست داشتی نظرتو بگو/{-29-}
امضا: دیووونه من نیستم...با تنهاااییت چیکار میکنی هاا// هه...فکرمم نکن...
8 لایک:
ستاره یخ زده/3
ستاره یخ زده/3
سلااام روز بخیر/{-85-}

حااال و احواالتون چطوره؟؟همه چی خوب بر وفق مرااد؟!{-29-}

{-66-}

راسی بازی تیم ملی چ روزیه؟؟

امضا: دیووونه من نیستم...با تنهاااییت چیکار میکنی هاا// هه...فکرمم نکن...
9 لایک:
ستاره یخ زده/3
ستاره یخ زده/3
میگماا هم اقااا پسرا جواب بدن هم دختر خاانوماا{-27-}

ببینم کی اول میگه/خخخ
images.jpgثصث.jpg
امضا: دیووونه من نیستم...با تنهاااییت چیکار میکنی هاا// هه...فکرمم نکن...
5 لایک:
ستاره یخ زده/3
ستاره یخ زده/3
کدووم جواب بدین/جاالب میشه{-29-}
images.jpgااا.jpg
امضا: دیووونه من نیستم...با تنهاااییت چیکار میکنی هاا// هه...فکرمم نکن...
3 لایک:
ستاره یخ زده/3
ستاره یخ زده/3
{-7-}خدااایی کدووم بیا جوااب بده/ اماار بگیریم کدوم

{-81-}
images.jpg
امضا: دیووونه من نیستم...با تنهاااییت چیکار میکنی هاا// هه...فکرمم نکن...
2 لایک:
ستاره یخ زده/3
ستاره یخ زده/3
جوااب بدین دوستاان{-29-}

رااسی سلااام{-65-}
index.jpg
امضا: دیووونه من نیستم...با تنهاااییت چیکار میکنی هاا// هه...فکرمم نکن...
3 لایک:
ستاره یخ زده/3
ستاره یخ زده/3
من/

مرگ...

اون/
امضا: دیووونه من نیستم...با تنهاااییت چیکار میکنی هاا// هه...فکرمم نکن...
9 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 23.22.50.12