دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 356 لایک
ƒαтℯღℯ


اطلاعات

سایر اطلاعات
ƒαтℯღℯ
30773 امتیاز
عضو ويژه
1376-03-13
زن - مجرد
اسلام
معاف

دنبال کنندگان

486 نفر

طرفداران

356 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

ƒαтℯღℯ
ƒαтℯღℯ
زنی سمت پلیس رفت و گفت :
"سرکار ، آن مرد ک در آن گوشهـ ایستآده ، مرآ آزآر میدهد."
پلیس گفت :
" ولی خانم من مدتی است ک او رآ زیر نظر دآرم ، او حتی ب شما نگاه هم نکرده است."
زن گفت :
" آیا این آزآر دهنده نیست ؟!"
امضا: من بی خیال همہ . . .
ƒαтℯღℯ
ƒαтℯღℯ
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


#me #18 {-153-}
امضا: من بی خیال همہ . . .
ƒαтℯღℯ
ƒαтℯღℯ
اَز هـیـچ کَـس تَـوَقُـع هـیـچـی رو نَدآشـتـهـ بـآش

وَلــی

اَز هَـمـهـ اِنـتـظـآر هَـر چــی رو دآشـتـهـ بـآش
امضا: من بی خیال همہ . . .
ƒαтℯღℯ
ƒαтℯღℯ
... اَمــآآ خَـنـده تـوی صـورَتِ او بـود و روی تَـخـتِ مُـرده شـور خـآآنــه هَـم نَـبـود.

خَـنـده ای کِـ بِـ جـآآی لَـکِّـه هـآآی خـون روی صـورَتَـش خُـشـک شُـده بـود.

دُرُسـت مِـثـلِ آب حـوض کِــ دَر سَـرمـآآی قــوس ،، اَوَّل آهـسـتـه آهـسـتـه مـی لَـرزَد ، بَـعـد چـیـن بَـرمـیـدآآرَد ، بَـعـد یَـخ مـی زَنَـد.

#خَـنـده تـوی صـورَتِ او هَـمـیـن طـور #لَـرزیـد و #لَـرزیـد تـآآ #یَـــــخ زَد.
امضا: من بی خیال همہ . . .
ƒαтℯღℯ
ƒαтℯღℯ
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


כُـᓘــــتَـــرہ כیـــگــــہ ...

چِـــشـــآآش ᓘـــــوטּ و اَشـــڪـــآآش ب گَـــرمـــیــــہ ᓘــــونـــــہ ;' ((

ولـــِے مـــیـــرہ جُـــلـــوے آیـــنـــــہ مـــوهـــآآشـــو ، شـــونــــہ مـــیـــڪُــنـــــہ ;' ))
امضا: من بی خیال همہ . . .
ƒαтℯღℯ
ƒαтℯღℯ
ریـ ـمِـ ـل ـُ سـ ــیـ ـآه ـُ اَشـ ــک


مَـ ـن بـ ـی دِل ، بـ ـی فِـ ـکـ ـر ـُ لَـ ـش


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


نَـ مَـ ـن بَـ ـدَp نَـ تـ ـ9 ، نَـ جَـ ـ9 زَدَp نَـ خُـ ـل ، ر9 مَـ ـغـ ـزِ مَـ ـن نـ ـد9
امضا: من بی خیال همہ . . .
ƒαтℯღℯ
ƒαтℯღℯ
پُـ ـشـ ـتِـ مَـ ـن مـ ـآلـ ـیـ ـد بِــ خـ ــآک ،.،. خــ ــ9ش بِــ حـ ــآل زِنـ ــدِ هـ ــآ


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: من بی خیال همہ . . .
صفحات: 1 2 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.80.189.255