دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 370 لایک
×|нλгιм sнλκнsι|×

Mч нεαɔ'ƨ υпɔεя шαтεя вυт I'м вяεαтнıпɢ ғıпε(': [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
×|нλгιм sнλκнsι|×
zαня_мαя
38272 امتیاز
عضو ويژه
1330-10-11
زن
- ×ᶜᴱᴹᴱᵀᴱᴿᵞ
↷ˢʰᵘᵗ ᵒᵘᵗ↶
وزن: ← ᴸᴼᵂ → - قد: ↑ ᵀᴬᴸᴸ ↑
رفته ام
میکشم
ᴮᵒᵒᵏ⁺ᴹᵘᶳᶤᶜ⁺ᴿᵃᵖ

دنبال کنندگان

432 نفر

طرفداران

370 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

×|нλгιм sнλκнsι|×
×|нλгιм sнλκнsι|×

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

×[ سـَر بـِم نَزَدـی یـَنی #ن ـِمیخوـادَم.. ]×

×[ مَگِ دیگِ چِقـَد میکِشـِهـ ـِی آدَـم!؟ ]×

×[ میخواستـی #ب ـَرگـَردـی.. #ب ـَرگَشتِ بودـی

×[ دیگِ چِقـَد بِ بودَنِت #ا ـُمید میدادـَم؟ ]×

امضا: ғυɔĸ ᴅєƨтιɴч :)
×|нλгιм sнλκнsι|×
×|нλгιм sнλκнsι|×


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

×[ تو #آ ـینـِهـ کِ خودَمـو نِگاهـ میکُنَـم.. ]×

×[ ـیِ دُختَرِهـ #پ ـیر وَلی با ظاهِرـی #ج ـَوون

×[ با #م ـوهاـیِ کوتاهـِ نـامُنـَظَّم

×[ با دَستاـیِ #ک ـَبود

×[ و #چ ـِشاـیِ خیـس و گـُود رَفتِهـ.. ]×

×[ میبینـَم ]×

×[ لَنَتـی.. مـَن #ا ـین نـَبودـَم ]×

×[ بِبیـن #ر ـَفتـَنِت چـی ساختِ ازَم.. ]×

امضا: ғυɔĸ ᴅєƨтιɴч :)
×|нλгιм sнλκнsι|×
×|нλгιм sнλκнsι|×

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

×[ رابطِهـ هـا کِ #ت ـَمام مـی ـشَوَد.. ]×

×[ اَز یِک جایـی بِ بَعـد، ]×

×[ آنجـا کِ هـَردُو طَرـف #م ـُنتَظِرَنـد.. ]×

×[ تا دیگـَرـی پـیش ـقَدَم شـَوَد، ]×

×[ #م ـُلتِماسِهـ ـتَرین عاشِقانِهـ هـارـا.. ]×

×[ دَر پِیغام هـایی میبینـَند.. کِ پُشت بَندَش، مینِویسَد: ]×

×[#ب ـِبَخشید! ]×

×[ #ا ـِشتِباهـ فِرِستادـَم

×[ ا ـِشتِباهـ فِرِستادـَم یَعنـی؛ ]×

×[ #غ ـُرورَم دارَد خَفِهـ اَم میکُنـَد..! ]×

×[ #ب ـَرگـَرد... ]×#عَلـی_قاضـی_نظـام
امضا: ғυɔĸ ᴅєƨтιɴч :)
×|нλгιм sнλκнsι|×
×|нλгιм sнλκнsι|×


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

×[ شُمـا رـا بِ #خ ـُدا قـَسَم.. ]×

×[ یِک فِکرـی بِ حالِ #د ـوستـی هـاـِی مَعمولیِتان بُکُنیـد؛ ]×

×[ یِک تَنِهـ دارَد #گ ـَند میزَنَد بِ تَمامـِ #ر ـَوابِط بَشَرـی! ]×

×[ هـَرکَس رـا میبینـی، اَطرافـَش #آ ـلبومـی اَز #د ـوست هـاـیِ مَعمولیست!.. ]×

×[ هـَر کُدام رـا بَراـیِ #م ـوضوعـی اِنتِخاب و روزِگارِشان رـا سِپَرـی میکُنَـند.. ]×

×[ خِیلـی اَز آنهـا کِ قـَرار بـُود فَقَطـ #ب ـَرادَرِتان باشـَند.. آمَدَند.. شُمـا رـا تـَمام و کَمال #ف ـَتح کَردَند ـُو #ر ـَفتـَند..! ]×
#عَلـی_قاضـی_نظـام
امضا: ғυɔĸ ᴅєƨтιɴч :)
×|нλгιм sнλκнsι|×
×|нλгιм sнλκнsι|×


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

×[ مـا شَبیهـِ #ع ـَروسـَک خـاک خـُوردِهـ ـیِ داخِل ویترینیـم.. ]×

×[ کِ یِک نَفَر #ا ـِنتِخابِمان کـَرد ]×

×[ امـّا حاظِر نَشـُد #ب ـَهایِمان رـا #پ ـَرداخت کُنـَد..! ]×

×[ فقطـ #آ مـَد.. ]×

×[ #د ِلخوشِمان کـَرد.. ]×

×[ ـو #ر ـَفت.. ]×

×[ رَفت یِک #د ـورـی بِزَنَد.. بَرگَردَد(: ]×#عَلـی_قاضـی_نظـام
امضا: ғυɔĸ ᴅєƨтιɴч :)
×|нλгιм sнλκнsι|×
×|нλгιм sнλκнsι|×


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

×[ شـَب

×[ آنجایـَش #ک ـِسل کُنـَنده میشَود.. ]×

×[ کِ تـَمام مـَسیرهـاـیِ مُنتَهـی بِ #ت ـُو

×[ #مـَسدود میباشـَد.. ]×#عَلـی_قاضـی_نظـاـم
امضا: ғυɔĸ ᴅєƨтιɴч :)
×|нλгιм sнλκнsι|×
×|нλгιм sнλκнsι|×


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

×[ مـا نَسـل حـَرف زـَدَن جِلـَوـیِ #آ ـینِهـ ایـم

×[ تـَمامـِ #ع ـاشِق شُدَنِمـان

×[ تـَمامـِ #د ـَرد دِل هـایِمان

×[ تـَمامـِ #دیالـُوگ هـاـی وَقتِ قـَرارِمان

×[ تـَمامـِ #گ ـِلـایِهـ هـایِمان

×[ تـَمامـِ #ق ـُلدُرـبازـی هـایِمان

×[ ...

×[ بِ موعِدَش کِ میرِسـَد.. #ل ـال مـی ـشَویم! ]×

×[ #ل ـال#عَلـی_قاضـی_نظـاـم
امضا: ғυɔĸ ᴅєƨтιɴч :)
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.80.203.145