دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 236 لایک
طناز

بماند [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
طناز
متاهل
1394-09-02
وزن: 65 - قد: 174
یزد - یزد
اسلام
دیپلم
زن هستم و سربازی ندارم
نمیکشم
دورهم بودن رو دوس دارم
عضو ويژه
32753 امتیاز

دنبال کنندگان

243 نفر

طرفداران

236 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه

کد QR شخصی

حرف دل طناز:
_
آب..
مهریه زهرا و
تو لـــبِ تشـــنه
دهی جان !!
فدای لب عطشان حسین ویاران باوفایش
سلام . صبح بخیر
عزاداری اربعین حسینی قبول
مواظب خوبیاتون باشید
سلام اربعین
سلام سالارشهیدان
سلام وادی کربلا
سلام سرزمین پر بلا
سلام کشته های بی کفن
سلام عزیزان مهربان
اربعین حسینی برشما تسلیت باد
مواظب خوبیاتون باشید
برایم شعر بفرست ...

حتی شعرهایی که عاشقان دیگرت ؛
برای تو می‌گویند ...

می خواهم بدانم ،
دیگران که دچار تو می‌شوند ...!

تا کجای شعر پیش می‌روند ،
تا کجای عشق ...

تا کجای جاده‌ای ،
که من در انتهای آن ایستاده‌ام ...!
مواظب خوبیاتون باشید
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻤﺶ!
ﮐﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ!
ﭼﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ...
ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ...
ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯿﻬﺎﻣﺎﻥ، ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ، ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﻧﻮﺟﻮﻭﺍﻧﯿﻤﺎﻥ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ...
ﺍﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ...
ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏُﺮﻏﺮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ!
ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ!
ﺯﻭﺭ ﺯﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺪﻭﯾﻢ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺎﮐﺖ ، ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻏﺮ ﻏﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺗﻮﭘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﻮﺑﯿﺪﯾﻢ!
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﯾﺎﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ!
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ،ﺭﻓﯿﻖ ﺟﺎﻧﻢ، ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ،
ﺍﻣﺮﻭﺯﺭﺍ،ﻗﺪﺭ ﺑﺪﺍﻥ...
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻭﺑﻔﻬﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﮐﻦ.
ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻦ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﯾﺶ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯿﻠﺮﺯﺩ،ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺖ،
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺕ،ﯾﺎﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪٔ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ،
ﺭﻓﯿﻖ ﺟﺎﻧﻢ! ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺍﻣﺎﻣﯿﺸﻮﺩﺗﺎﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ،ﻧﻔﺴﺸﺎﻥ ﮐﺸﯿﺪ.
ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧوشبختی عشق است
مواظب خوبیاتون باشید
سلام ای یار دور از ما نشسته ؛
سلام ای بدتر از ما دل شکسته !

سلام ای آشنا همچون غریبان ؛
سلام ای عشق من ، ای بهتر از جان !

سلام سالار گلهای بهاری ؛
سلام ای برتر از صوت قناری !

سلام خورشید من در روز سردم ؛
سلام ای مرهم و داروی دردم !

سلام ای با وفا ای با مروت ؛
سلام ای ساز و گیتار محبت !

سلام کردم نگی در یاد ما نیست ؛
سلام کردم نگی اهل وفا نیست !
سلام کردم نگی تو بی وفایی ؛
سلام کردم بگم خوب نیست جدایی !

گـر زبانم را نمی فهمی نگاهم را بفهم
آهِ سرد و اشکِ چشم بی گناهم را بفهم
بی تو بالا می رود شبها صدای هق هقم
بغض ها و گـریه ی هنگام آهم را بفهم
روزگار سرد و تاریکی یقیناً پیش روست
سرگذشت روزهای سال و ماهم را بفهم
با نگاه پر سکوتم با تـو می گویم سخن
معنی نا گفته هـای در نگاهم را بفـهم
کفشها هم اندکی پای مـرا یاری نکـرد
قصه هـای نارفیقِ نیمه راهـم را بفـهم

آسمانِ دیـدگـانم ای رهابارانی است
با نگاهت لحظه ای حـالِ تباهم را بفـهم
مواظب خوبیاتون باشید
تو روزای پوچ و تو دنیای سردم
تو رو کوه دیدم،بهت تکیه کردم
تو رو شمع دیدم که دورت بگردم!
تو اصلا شبیه یه عابر نبودی

غرور تو اهل شکستن نبود و
کسی بینمون فکر رفتن نبود و
تو بالت واسه پرکشیدن نبود و
شبیه پرنده مهاجر نبودی

لجنزار دنیا تو رو غرق کرد و
دوباره رسیدم به دنیای سرد و
پناه تو به وعده های یه مرد و
نگو که از اول مسافر نبودی...

دلم فصل سرد فروغه عزیزم
نمیفهمی حرفاش دروغه عزیزم
چرا تخت خوابت شلوغه عزیزم
تو که واسه هرکاری حاضر نبودی!

تو سربازی و زوده شاه و بفهمی
ستاره!واست زوده ماه و بفهمی
زلیخا!نمیتونی چاه و بفهمی
حرم بودم اما تو زائر نبودی
مواظب خوبیاتون باشید
تو که رفتی دل من تاب نیاورد و شکست
کمرم خم شد و از فرط غم و درد شکست

تو که رفتی همه بر زخم دلم نیش زدند
قامت سرو دلم مثل گل زرد شکست

در هوایت همه ی پر زدنم شوق تو بود
بی تو بال و پر دل در قفس سرد شکست
بعد تو دست کسی را تن من لمس نکرد
همه شب اشک شدم ، بغض دل مرد شکست

شب تنهایی من ماند پس ازخنده ی صبح
در سکوت سحری عاشق شبگرد شکست

گم شدی بین نگاهم دم دلتنگ غروب
در ردیف غزلم واژه ی برگرد شکست
مواظب خوبیاتون باشید
صفحات: 3 4 5 6 7 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.92.164.184