دیجیتال ویترین اشتراک VIP
←بعضے وقتــها سکوت میکنے چون اینقدر رنجیدے که نمے خواے حرف بزنے . . .

←بعضے وقتهام سکوت مے کنے چون واقعا حرفے براے گفتن ندارے . . .

←گاهے مو قعها سکوت یه اعتراضه. . .
←گاهے موقع هام انتظاره. . .

←اما بیشتر وقتها سکوت واسه اینه که هیچ کلمه اے نمے تونه غمے رو که تو وجودت دارے،توصیــــف کنه. . ."(
امضا: پــ...ـاییز میشوم✧ و مےبــارم ∵ همــچون بـ...ــاران هاے پـ...ــاییزے ⇄ ←بے دعــوت ... ←نـــاگهانے ... ←زود گـــذر ... ←←ســـرد ... ☜اما زیبـــا !√❥
1395/08/6 - 22:20 · شناسه پست: 10509010

لایک شده توسط 19 کاربر

مشاهده دیدگاه ها صرفا برای کاربران عضو مقدور میباشد
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.81.150.27