دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
ﭘــــــﺪﺭ ﺑـــــﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﺑـــﺲ ﮐﻪ ﺳــــﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸـــــﯿﺪ !!
ﻣُــــــــﺮﺩ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﻣُﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺎﻋﺖِ ﺟﯿﺒﯽِ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺩﺍﺭِ ﺍﻭ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺍﺵ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﻣﯿﺸﺪ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ ....

ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ ...
ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﺯ ﻋﮑﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ

ﺩُﺧﺘــــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪِ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼِ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭگمـــ ﻧَﺒُـــــــــــــﻮﺩ !!!

ﭘــــﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺑَــــــﺲ ﺳــــــﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪ ، ﻣُــــــــﺮﺩ ...
امضا: بـــــــِدهــکــارِ مِــــهـــرَبــونــی قَـــلــب یـه زَنـــم کــه از بَـــچــّـگــی صِـــدام کـــرده دخـــــتـــرم♥
1395/10/21 - 20:47 توسط Mobile · شناسه پست: 10582555 · گزارش تخلف

لایک شده توسط 5 کاربر

طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.224.91.58