دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
شبتون بخیر {-7-}

1397/03/19 - 00:46 · شناسه پست: 10937911 · گزارش تخلف

لایک شده توسط 9 کاربر

دیدگاه کاربران برای این پست
paaeez

شبتون بخیر {-7-}

1397/03/19 - 00:47 ·
منم :|

{-75-}

1397/03/19 - 02:18 توسط موبایل·
paaeez

=))

1397/03/19 - 02:21 ·
منم :|

نخند {-7-}

1397/03/19 - 02:23 توسط موبایل·
paaeez

حاله خوبی بود خب

1397/03/19 - 02:24 ·
منم :|

بخند پس {-75-}

1397/03/19 - 02:26 توسط موبایل·
paaeez

یه اسم بذار :|

1397/03/19 - 02:27 ·
منم :|

گذاشتم که :|

1397/03/19 - 02:27 توسط موبایل·
paaeez

منم شد اسم ؟

1397/03/19 - 02:28 ·
منم :|

بذارم اینجانب؟ :|

1397/03/19 - 02:28 توسط موبایل·
paaeez

همه اینجانبا یه اسمم دارن :|

1397/03/19 - 02:30 ·
منم :|

بذارم تابستون؟ :|

1397/03/19 - 02:30 توسط موبایل·
paaeez

عالیجناب تابستان :|

1397/03/19 - 02:31 ·
منم :|

اینم خوبه {-75-}

1397/03/19 - 02:32 توسط موبایل·
paaeez

خوبه {-7-}

1397/03/19 - 02:33 ·
منم :|

پائیزی {-7-}

1397/03/19 - 02:33 توسط موبایل·
paaeez

تابستونی {-7-}

1397/03/19 - 02:38 ·
منم :|

فحش نده {-75-}

1397/03/19 - 02:39 توسط موبایل·
paaeez

خوشت اومده بودا

1397/03/19 - 02:42 ·
منم :|

نخیر{-75-}

1397/03/19 - 02:43 توسط موبایل·
paaeez

تابستونی خوبه دیگه :|

1397/03/19 - 02:45 ·
منم :|

#منم عالیه {-75-}

1397/03/19 - 02:46 توسط موبایل·
paaeez

آره اتفاقا منم عالیم {-7-}

1397/03/19 - 02:48 ·
منم :|

منم همینطور {-75-}

1397/03/19 - 02:48 توسط موبایل·
paaeez

بیا توافق کنیم منم بذارم منم=))

1397/03/19 - 02:53 ·
منم :|

تو که خوشت نمیاد از این اسم :|

1397/03/19 - 02:57 توسط موبایل·
paaeez

چون قیافم شبیه اون عکس زشته ست اسمم باید منم باشه بهش بیاد :|

1397/03/19 - 02:58 ·
منم :|

یه وقت نری تو آینه نگاه کنی :|:|:|

1397/03/19 - 02:59 توسط موبایل·
paaeez

نه آینه نداریم توی خونمون :|

1397/03/19 - 03:02 ·
منم :|

تو کیفت که داری :|

1397/03/19 - 03:03 توسط موبایل·
paaeez

اون دیگه باید باشه یوقت توی خیابون گریمم پاک نشه مردم بترسن :|

1397/03/19 - 03:04 ·
منم :|

فکر نکنم گریم هم زیاد تاثیری داشته باشه :|

1397/03/19 - 03:05 توسط موبایل·
paaeez

حرفه ایه گریمورم :|

1397/03/19 - 03:06 ·
منم :|

فایده نداره

باید بکوبی از اول بسازی :|

1397/03/19 - 03:10 توسط موبایل·
paaeez

اوووه انقد کوبیدم ساختم شده این :|

1397/03/19 - 03:11 ·
منم :|

ببین خدا چی ساخته بود :|

1397/03/19 - 03:12 توسط موبایل·
paaeez

منو ساخت احسنت گفت دیگه =))

1397/03/19 - 03:12 ·
منم :|

تو رو ساخت گفت حالا پیش میاد دیگه {-75-}

1397/03/19 - 03:13 توسط موبایل·
paaeez

دستش خط خورده بوده تف انداخته روش پاک کنه نشده =))

1397/03/19 - 03:13 ·
منم :|

من دیگه حرفی ندارم :|:|:|{-7-}

1397/03/19 - 03:14 توسط موبایل·
paaeez

آره کچل سکوتت قشنگتره =))

1397/03/19 - 03:15 ·
منم :|

پشمالو :|{-75-}

1397/03/19 - 03:16 توسط موبایل·
paaeez

کچل حسود :|

اسمتو بذار منم کچل از منم خالی بهتره

1397/03/19 - 03:18 ·
منم :|

یکم از موهاتو بده من بکارم :|

1397/03/19 - 03:19 توسط موبایل·
paaeez

زرنگی بعد بری پز بدی با موهام :|

1397/03/19 - 03:20 ·
منم :|

یه ده بیست تار :|

1397/03/19 - 03:21 توسط موبایل·
paaeez

=)) تصور کن 20 تا رو کله کچلت =)))

میشی شبیه فواره =))

1397/03/19 - 03:22 ·
منم :|

کنار هم نمیکارم که :|

با فواصل یکسان ،{-75-}

1397/03/19 - 03:24 توسط موبایل·
paaeez

فرقش چیه بیسش همون فواره میشه

1397/03/19 - 03:26 ·
منم :|

تو یه نقطه متمرکز نیست. توزیع شده س {-7-}

1397/03/19 - 03:27 توسط موبایل·
paaeez

هرجی دوش حمومم توزیع شده ست وقتی بازش کنی مثل فواره برعکسه {-7-}

1397/03/19 - 03:28 ·
منم :|

{-70-}

اصن میخوام فواره شه تو بیست تار مو بده {-75-}

1397/03/19 - 03:31 توسط موبایل·
paaeez

نه اصلا راضی نیستم بهت بخندن :|

1397/03/19 - 03:32 ·
منم :|

دویست تار بده :|:|:|

1397/03/19 - 03:33 توسط موبایل·
paaeez

نه یهو متحول میشی میزنی تو ذوقه مردم

1397/03/19 - 03:33 ·
منم :|

کم کم میرم تو اجتماع {-75-}

1397/03/19 - 03:34 توسط موبایل·
paaeez

مثلن اول کله تو از در میاری بیرون بعد پاهاتو ؟

1397/03/19 - 03:35 ·
منم :|

موهامو کوتاه میکنم میرم خیابون :|

1397/03/19 - 03:36 توسط موبایل·
paaeez

حیفه موهای بلندو فردارم نیست بیاد روی سرت بعد کوتاش کنی ؟؟؟ خب از اول برو ریشتو بزن بپاش رو کلت :|

1397/03/19 - 03:37 ·
منم :|

گندمه مگه که بپاشم رو کله م؟ :|

1397/03/19 - 03:42 توسط موبایل·
paaeez

یکم چسب بمال به سر کچلو براقت اینا رو بپاش روش شیکم هست

1397/03/19 - 03:44 ·
منم :|

نکنه موهای خودتم اینجوریه ؟ :|

1397/03/19 - 03:45 توسط موبایل·
paaeez

نه مال من ریش حضرته آدم بوده اونروزا خدا چسبونده به کلم همچی بلند و فرفری =))

1397/03/19 - 03:46 ·
منم :|

انشاءالله که فواره س {-75-}

1397/03/19 - 03:49 توسط موبایل·
paaeez

نه مال من برا فواره بودن یکم بدقواره میشه دیگه اسمشو گذاشتن آبشار =))

1397/03/19 - 03:51 ·
منم :|

خود خوشگل پندار :|{-75-}

1397/03/19 - 03:51 توسط موبایل·
paaeez

برعکس من که تو هرچی گفتی هستم گفتم هستم ... اینو بقیه میگن منم میگم هستم =))

1397/03/19 - 03:52 ·
منم :|

عه {-75-}

1397/03/19 - 03:53 توسط موبایل·
paaeez

عاره {-7-}

1397/03/19 - 03:56 ·
منم :|

منکه نفهمیدم چی گفتی :|{-75-}

1397/03/19 - 03:57 توسط موبایل·
paaeez

عیب نداره کچلا آفتاب زیاد میخوره روزا ب سرشون شبا گیرائیشون کم میشه :|=))

1397/03/19 - 03:58 ·
منم :|

عوضش ویتامین دی زیاد داریم :|

1397/03/19 - 03:58 توسط موبایل·
paaeez

نه نه اونو فقط میشه توی استخونای پا ذخیره کرد الکی پز نده

1397/03/19 - 04:02 ·
منم :|

اینقدر گرما نخورده به کله ت دیگه مغزت از کار افتاده {-75-}

1397/03/19 - 04:04 توسط موبایل·
paaeez

ما دخترا که مخمون همش داغه

1397/03/19 - 04:07 ·
منم :|

کچل کن {-75-}

1397/03/19 - 04:08 توسط موبایل·
paaeez

حیفه حسود

1397/03/19 - 04:11 ·
منم :|

واسه خودت میگم خب :|

1397/03/19 - 04:12 توسط موبایل·
paaeez

زرنگی من کچل کنم برداری بچسبونی رو سرت ؟؟

1397/03/19 - 04:13 ·
منم :|

آتیش درست کن سرتو بگیر بالاش بسوزه موهات:|

1397/03/19 - 04:14 توسط موبایل·
paaeez

حیفم منم

1397/03/19 - 04:14 ·
منم :|

در میاد دوباره :|

1397/03/19 - 04:15 توسط موبایل·
paaeez

چرا مال تو در نیومد

1397/03/19 - 04:18 ·
منم :|

مال من ریخت :|

1397/03/19 - 04:19 توسط موبایل·
paaeez

عیب نداره بجاش مرام داری مهم نی

1397/03/19 - 04:19 ·
منم :|

نظر لطفته :|

1397/03/19 - 04:21 توسط موبایل·
paaeez

خب دیگه منم برم یه زنگه خداجونو بزنم حالمو بهش بگمو بخوابم

خدافظی

1397/03/19 - 04:22 ·
منم :|

خداحافظی

1397/03/19 - 04:25 توسط موبایل·
paaeez

چرا نیستی دبگه

1397/03/29 - 07:44 ·
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 23.20.236.61