دیجیتال ویترین اشتراک VIP
mahzad @

#فال_حافظ

فروردین :
اگر دلسرد نشوی و دوباره شروع کنی هرچند که عمرت قدری تلف شده و آن موقعیت اول را نداری ولی باز مطمئن باش که خوشبخت میشوی

اردیبهشت:
کسی را دوست میداری که فکر می کنی بدون او زندگی برایت میسر نیست .تردید داری که آیا او هم تو را دوست دارد یا نه ؟ تو خود را هم ردیف او نمیدانی اما نآمید مباش به او خواهی رسید

خرداد:

احساس گناه می کنی اما خدا بخشنده است ، به دیگران کمک کن تا لطف خدا همراهت باشد .در عشق شکست خوردی یا نآمیدی ولی مطمئن باش که به پیروزی میرسی ، موقعی که فکرش را نمی کنی به مرادت خواهی رسید

تیر :

به چیزی که نیازمندی برایت مهیاست قدری تحمل داشته باش و غم غصه ها را از خودت دور کن راه ها به رویت باز میشود

مرداد:

آدم با تجربه ای هستید و خبر دارید دنیا چگونه است ، حالا که میدانید باید به هرحال از گرداب بلا بگذرید ، برای چه نشسته اید بلند شوید تا موفق شوید

شهریور :

شما مورد توجه و محبت تمام دوستان و آشنایان هستید پس مغرور نباشید تا همیشه مورد لطف آن ها قرار بگیرید

مهر :

سعی کن دست و دل باز باشی ، اگر برای خودت چیزی میخواه

1397/06/17 - 03:11 توسط موبایل · شناسه پست: 10981665

لایک شده توسط 7 کاربر

مشاهده دیدگاه ها صرفا برای کاربران عضو مقدور میباشد
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.196.26.1