دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 308 لایک
☠ ✘¦βάđ Ģ¡я✘☠

✖✖تَنهاییــ رُو جوریــ پَســ زَدَمــ کِ آبــ زیرَمـ نَرِهُ نَمیــ پَســ نَدَمــ..:*( تَنهــآ وَلیــ وَحشیـــــ مِتــ گُرگِــ زَخمیـــ✖ـــــ✖✖ [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
☠ ✘¦βάđ Ģ¡я✘☠
مجرد
1379-08-22
کرمانشاه - [کِرمـآنــ شآ+30 مِتــریــ]
اسلام
معاف
نمیکشم
z3✖✖
✖✖ فِــــعلـــــاً کِ مَردُم رُو دوشِ مــــــــا سَواری میکُنَن ✖✖
✖✖ZeD BaZi+sHaHiN najafy✖✖
عضو فعال
10795 امتیاز

دنبال کنندگان

336 نفر

طرفداران

308 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال

کد QR شخصی

حرف دل ☠ ✘¦βάđ Ģ¡я✘☠:
_
هَنُوزَمـ.. میشِهــ بَخشیـــ!ـــد هَمُــ×ــو..[!]

مَریضُـــ وُ گیجُــ وُ جَنگیــ!ــد نَبــ×ــود..[!]

غَریبُــ وُ نیشُــ وُ زَخمیشــ نَـ×ـزَد..[!]

دِلــا رُو حَرفـــ تَحقیــ!ــر نَکَــ×ـرد..[!]

هَنُوزَمــ میشِهــ بَخشیــ!ــد مَنُــ×ـو..[!]

مَنیــ کِهــ پَستُــ وُ لَغزیــ×ــدَمُــو..[!]

مَنیــ کِهــ حَرفُــ خـالیَمُــ×ــو..[×]

هَمینــ اِمشَبــ میزَنَمــ ریشَمُــ×ــو..[!]
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
✖✖تَنهــ آ وَلی وَحشیــــــــــــــــ×ـــــــــــــ..✖✖
دیدگاه 611 دیدگاه لایک 72
+63
!!مَـن اَز زِنـدِگـی کَـردَن اِرضـآ شُـدَم بَـقـیَـشُـو شُـمـآ بِـکُـنـیـد ...!!

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
✖✖تَنهــ آ وَلی وَحشیــــــــــــــــ×ـــــــــــــ..✖✖
بزآر فِک کُنَن ...[هآلوُ وُ خُلَم]... خوُدَم میدوُنَم چِقَدر ...[بآهوُشُ وُ پُرَم]...

تِکرآری شُدِه ...[چهآرچوُبِ دوُرَم]... دُنیآیِ خوُدَم ...[قآنوُنِ خوُدَم]...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
هَر جوُر دوُست دآری ...[فِک کُن رآآجِبَم]...،،فِکرِت ...[بِه چَپَم]...
✖✖تَنهــ آ وَلی وَحشیــــــــــــــــ×ـــــــــــــ..✖✖
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 93
+84
منـُ |خُداتـ| دوتا دیونِهـ ایمـ

یِهـ |خونِهـ| داریمـ اون بالـا و بیرونـِ کُرِهـ ایمـ

تو زِندِگی ُ زاویَش تو |روح| مَن با قافیَش

تو شَهرِ پوچ ُ |حاشیَش| تو عقربَش تو ثانیَش


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

мя#βάđ
✖✖تَنهــ آ وَلی وَحشیــــــــــــــــ×ـــــــــــــ..✖✖
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 80
+71
مُشڪ آטּ اَستـ ڪِه خود بِبویَد

حالـا بَدخواهآטּ تا صُبح #ڪُ.ـس بِگویَند

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
мя#βάđ
✖✖تَنهــ آ وَلی وَحشیــــــــــــــــ×ـــــــــــــ..✖✖
✘تو اوج جوانی شدم ی روانی هه خیلی هم عااالی ✘


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
✖✖تَنهــ آ وَلی وَحشیــــــــــــــــ×ـــــــــــــ..✖✖
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

نــآهــآر بــود دِلِتــونــ نَخـــآد..[×_×]
✖✖تَنهــ آ وَلی وَحشیــــــــــــــــ×ـــــــــــــ..✖✖
دیدگاه 289 دیدگاه لایک 72
+63
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.161.77.30